2020-10-31 VI. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Pióro Pegaza w 2020 r.

0
377

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłasza VI. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Pióro Pegaza w 2020 r.

„… a ja zbłąkany wśród cyfr
płaczę atramentowymi łzami”

Jerzy Pleśniarowicz, Liryka

Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest napisanie wiersza związanego z postacią lub twórczością Jerzego Pleśniarowicza, w ramach uświetnienia obchodów 100. lecia urodzin poety, tłumacza literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżysera teatralnego i radiowego, animatora kultury i „rzeszowianina z wyboru”.

Celem konkursu jest upamiętnienie sylwetki Jerzego Pleśniarowicza — poety i animatora życia kulturalnego w Rzeszowie, podkreślenie wyjątkowości położenia Podkarpacia jako „tygla kultur”, doskonalenie warsztatu poetyckiego, ukazanie poezji niepokojów współczesnego człowieka i stworzenie okazji do artystycznej konfrontacji oraz promowanie talentów literackich.

Konkurs ma charakter otwarty, w poetyckie szranki mogą stanąć zarówno doświadczeni twórcy, jak i ci, którzy do tej pory pisali wyłącznie „do szuflady”. 

Warunkiem jest przesłanie pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie – nigdy nie publikowanego, ani nie nagrodzonego utworu, napisanego w języku polskim. Pozostałe szczegóły, Regulamin oraz Karta Zgłoszenia są dostępne na stronie www.wimbp.rzeszow.pl.

Termin przesyłania prac: 31 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jerzy Pleśniarowicz w latach 1952-1974 (z przerwą od kwietnia 1954 r. do maja 1955 r.), był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej (od 1957 r. Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). W sezonie 1966/67 był równocześnie doradcą literackim Teatru im. Osterwy w Lublinie. W 1955 r. zamieszkał na stałe w Rzeszowie. Współpracował z rzeszowską rozgłośnią Polskiego Radia, m.in. jako adaptator i reżyser słuchowisk, emitowanych także na antenie ogólnopolskiej, z Wojewódzkim Domem Kultury, redakcjami „Nowin Rzeszowskich”, „Nowin Tygodnia” i „Widnokręgu”. Badał i opisywał tradycje teatralne Rzeszowa i regionu, co zaowocowało monografią Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru (1985).

Przygotował dla rzeszowskiej sceny i 18 innych teatrów, a także Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, adaptacje oraz przekłady dramatów (18 realizacji scenicznych, 18 radiowych, 4 telewizyjne). Był współinicjatorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (organizowanych od 1961 r.). Wchodził w skład kolegiów redakcyjnych dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena” (Lublin, 1962-1964), „Kwartalnika Rzeszowskiego” (1967-1968) i miesięcznika „Profile” (Rzeszów, 1969-1972). Był prezesem – założycielem Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1967) oraz autorem antologii Wiersze z Rzeszowskiego (1974).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko