2020-09-30 XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O pióro Reymonta”

0
455

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które twórczością literacką zajmują się amatorsko. Uczestnik muszą mieć ukończone 12 lat. 

Opis 

Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Pióro Reymonta” dotychczas przyniósł ponad 300 bardzo ciekawych prac, będących przykładem przywiązania do stron rodzinnych, własnej tradycji i kultury, mieniących się różnymi odcieniami uczuć i emocji. Celem konkursu jest popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji wsi polskiej – tak pięknie opisywanych przez Reymonta – również w odniesieniu do obecnych przemian. Po każdej edycji wydajemy drukiem wszystkie prace nagrodzone.

Do konkursu można zgłaszać nowele, opowiadania, rozprawki, opisy kronikarskie, felietony, reportaże o objętości do 10 stron maszynopisu. 

Teksty nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a także upominki rzeczowe. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko