2020-08-31 Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

0
456

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Gdańsk. natomiast operatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do członków literackich stowarzyszeń twórczych i autorów niezrzeszonych, zamieszkałych w Gdańsku bądź poruszających w zgłoszonych do konkursu utworach tematykę związaną z Gdańskiem. 

Opis
Do konkursu można zgłaszać zbiory wierszy, opowiadania, eseje, powieści, utwory dramatyczne, reportaże.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace konkursowe wydrukowane w trzech egzemplarzach można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest publikacja zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego autor otrzyma 50 egzemplarzy.

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko