2020-12-31 40. Wąglański Maj Poezji

0
675

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– wiersze rymowane,
– wiersze białe.

W każdej kategorii można zgłosić od 3 do 5 utworów. Tematyka dowolna.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu). 

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko