2020-01-31 Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

0
231

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia.
Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza.

Opis
Nagrodę w wysokości 40.000 zł otrzyma autor najlepszego debiutu prozatorskiego. Za debiut uznaje się pierwszą albo drugą książkę autora, napisaną prozą artystyczną.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane w roku 2019. 

Książki powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 9 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Termin przyjmowania zgłoszeń
2020-01-31

Strona konkursu
nagrodagombrowicza.pl/zgloszenia/

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko