2020-02-29 Konkurs na projekt graficzny sztandaru Technikum Leśnego w Białowieży

0
492

Organizator
Organizatorem konkursu jest Technikum Leśne w Białowieży i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny sztandaru Technikum Leśnego w Białowieży.

Wytyczne:
1) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; wizerunek orła białego; napis: W NAUCE I PRACY DLA DOBRA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
2) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły: TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY oraz obraz graficzny (nie żubr) nawiązujący do:
– 90-letniej, najdłuższej w Polsce, historii średniego zawodowego szkolnictwa leśnego w Białowieży; 
– ponad 600-letniej królewskiej historii Puszczy Białowieskiej, która jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa projekty.

Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w formie papierowej (szczegóły w regulaminie).

Nagrody 
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 1000 zł
• wyróżnienie: 500 zł

Organizator wykona sztandar wg zwycięskiego projektu i umieści pamiątkową tabliczkę z nazwiskiem autora projektu w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar.

Termin przyjmowania zgłoszeń
2020-02-29

Strona konkursu
www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-na-projekt-graficzny-sztandaru-technikum-lesnego-w-bialowiezy

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko