2020-01-20 XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

0
323

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Maurycego Gottlieba „Jałmużna”.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),

• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie po konkursowym. Laureaci otrzymają statuetki Gęsiego Pióra.

Termin przyjmowania zgłoszeń
2020-01-20

Strona konkursu
muzeum.bytom.pl/?p=14779

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko