Mateusz Parker donosi z Chicago

0
477

      W artystycznej Restauracji HUNTERS na bliskich przedmieściach Chicago, w ramach kwartalnych spotkań Klubu Literackiego FORUM POEZJI Chicago Art, odbyła się prezentacja Antologii Poetów Polskich 2017.

Klub Literacki FORUM POEZJI Chicago Art powstał na podstawie wspólnych rozważań intelektualnych jego założycieli: Krystyny Kowal i Mateusza Parkera o tym, że prawdziwa poezja jest sztuką głęboko filozoficzną i przedstawia sobą więcej niż to, co jest uniwersalne w każdej dziedzinie życia społecznego.

      Do Klubu wstąpiła liczna grupa poetów, między innymi szeroko znany w środowisku polonijnym Janusz Kliś. Do pierwszego, organizacyjnego spotkania doszło w grudniu 2015 roku. Dla uczczenia trzeciej rocznicy działalności literackiej wydaliśmy książkę Antologia AGORA 2017, w której zamieścili swoje najbardziej ambitne wiersze członkowie naszego Klubu.

Książka zawiera ponad 300 wierszy, 15 poetów.

      Jednym z atrakcyjnych elementów spotkań literackich jest część artystyczna, w której nasi poeci prezentują przed licznie zgromadzoną publicznością wybitne utwory twórców literatury światowej, polskiej liryki, a także promują indywidualne talenty literackie.

     Część drugą wieczorów poetyckich uatrakcyjnia tzw.wolny mikrofon. Spotkania stwarzają okazję do wzajemnego zrozumienia indywidualnych wartości artystycznych w utworach każdego z zaangażowanych w nie poetów i satyryków. Każdy wieczór poetycki FORUM POEZJI to unikalne wydarzenie stojące na wysokim poziomie literackim.

Spotkania odbywają się kwartalnie (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) w drugi czwartek miesiąca. Miejscem spotkań jest Restauracja HUNTERS w Elmwood Park, Illinois, której właściciele całym sercem popierają rozwój literatury polskiej za granicą.

         Z inicjatywy poety Janusza Klisia w ramach propagowania literatury i kultury polskiej Klub prezentuje książkę ANTOLOGIA POETÓW POLSKICH 2017, wydaną w Warszawie przez Wydawnictwo Pisarze.pl. Recytacja wybranych wierszy poprzedzona jest krótką bibliografią poetów, zamieszczoną w Antologii. Z uwagi na dużą liczbę wierszy znajdujących się w książce (780), Komitet Organizacyjny Klubu wybrał z niej charakterystyczne, spektakularne wiersze każdego z poetów. Wybrane wiersze najlepiej reprezentują styl literacki i trend artystyczny recytowanego autora. Pierwsza prezentacja miała miejsce 12 września br. Recytowano utwory następujących poetów: Zdzisław Antolski, Paweł Biliński, Danuta Błaszak, Małgorzata Anna Bobak Końcowa, Ernest Bryll i Andrzej Chodacki. Poeci prezentowani są według listy nazwisk zamieszczonych w kolejności alfabetycznej, wyjątek będzie stanowił Wieczór Wigilijny w grudniu, na którym przedstawimy wybranych twórców i ich utwory.

     Trwają prace nad przygotowaniem następnych wieczorów literackich połączonych z prezentacją ANTOLOGII POETÓW POLSKICH 2017.

Nagrania video są publikowane na YouTube pod hasłem: Forum Poezji Chicago Art.

W imieniu Klubu Literackiego FORUM POEZJI Chicago Art

Mateusz Parker

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko