2019-10-31 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

0
365

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz Urząd Miasta Zawiercie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (15.000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Utwory poetyckie i prozatorskie będą oceniane oddzielnie. Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31

Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/772

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko