2019-07-20 Promocja książki Janusza Termera

0
131

SALON    LITERACKI
CPK  Warszawa, ul.  Podskarbińska 2
20 lipca 2019  godz. 16.00

ZAPRASZA

na promocję książki Janusza Termera

Myślenie literaturą. Eseje, szkice, wspomnienia…
Wyd. Res Humana, Warszawa, 2019

      Autor w 1964 ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Filologii Polskiej. Współpracował z czasopismami literackimi: „Współczesność”, „Kierunki”, „Przegląd Humanistyczny”, „Kultura”, „Miesięcznik Literacki”, „Polonistyka” i in. W latach: 1974-1979 był   redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego „Nowy Wyraz”, 1985-1990 redaktorem naczelnym miesięcznika „Nowe Książki”. Od 1991 współpracownik PAP, dziennika „Nowa Europa”, kwartalnika „Autograf” i innych czasopism. Od 1971 r. członek ZLP oraz zarządu Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzibą w Wenecji. Wydał m. in.: Wilhelm Mach, Portrety Współczesnych pisarzy Polskich, 1978, Juliusz Słowacki, Beniowski: poemat, 1991, Zesłańcy. Losy zesłańców w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Aleksandra. Wata, Igora Newerlego, Haliny Auderskiej, Jerzego Krzysztonia i Aleksandra Sołżenicyna, szkice, 1990, Wobec wojny. O prozie Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Dygata, Tadeusza Nowaka, szkice, 1990, Leksykon poetów, 1997 (wyd. II 1999), Leksykon prozaików, 2001, Leksykon 155 najważniejszych książek świata, 2003; Leksykon dramatopisarzy, 2008. Z przełomu wieków. Czyli literatury dzień powszedni (1990-2008), 2009,Zobaczyć rzeczywistość… Włodzimierz Kłaczyński w rozmowie z Januszem Termerem, 2013. We współpracy z Tomaszem Miłkowskim m. in.: Leksykon lektur szkolnych, wyd, IV 1993, Słownik postaci literackich, 1998, Słownik dzieł i tematów literatury polskiej, 1999 (wyd. IV 2006), Uniwersalny słownik literatury, 2006.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko