Grzegorz Trochimczuk – 71 dni. Opowieść mężczyzny z sercem kobiety

0
819

Najnowsza książka Grzegorza Trochimczuka została wydana przez Wydawnictwo REA-SJ i objęta patronatem Stowarzyszenia Transplan-tacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi.

„71 dni” jest książką napisana przez człowieka, który znalazł się na pograniczu życia i śmierci. Opowiada o całym życiu Autora przed i po przeszczepie serca w 2009 roku wykonanym w Instytucie Kardiologii w Aninie. Osnowę książki stanowi zapis dni z życia, od 21 marca – 28 maja 2018 roku, co dokładnie odpowiada okresowi pobytu Autora w szpitalu przed 9 laty. Zarejestrował on chwile życia uratowanego, żywego człowieka podczas kolejnej, dziesiątej wiosny. Dziennik nieustannie nawiązuje do wydarzeń sprzed 9 lat a także wcześniejszych:  O przeczuciu, Latanie, Burze i esej Bezczas. Autor pozwala Czytelnikom poznać osoby mu najbliższe, ważne dla niego i wiele innych ludzi, których spotkał i spotyka w swoim życiu.

    Książka osadzona we współczesnych realiach nawiązuje do faktów najnowszej historii Polski przed i po transformacji ustrojowej. Można tu doszukiwać się paraleli z doświadczeniem osobistym istoty  ludzkiej. Jest zapisem intymnych przeżyć człowieka przed chorobą, opisuje traumę związaną z operacją w postaci psychozy pooperacyjnej (Międzyżycie) oraz dziesięć lat życia z drugim sercem. W celu  obiek-tywizacji autor poszerzył własny, subiektywny opis o kilka rozmów w cyklu Powiedzmy to, z lekarzami i pacjentami. Ważnym przesłaniem książki jest wypowiedź Prof. Mariusza Kuśmierczyka, Kierownika  Kliniki Kardiochirurgii i Transplantacji IK w Aninie, który uważa,       że o problemie akceptacji społecznej i indywidualnej dla zgody na pobranie narządów do przeszczepu powinno się rozmawiać w każdym środowisku, w każdej rodzinie. Książka będzie zapewne dobrym przyczynkiem tego rodzaju rozmów.  Opowieść kończy esej Po stronie świata, stanowiący apoteozę życia.

Grzegorz Trochimczuk, członek Związku Literatów Polskich, ma w dorobku osiem książek poetyckich: Dwa ptaki w jednego przeistacza…, Blisko, Przedmowa, Potomkowie niczego, Wiersze 2013, Listy do siebie, Dopóki nie umarłem, Pokuta oraz ostatnio wydaną książkę z gatunku literatury faktu, zatytułowaną: 71 dni. Opowieść mężczyzny z sercem kobiety.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko