2019-07-31 Konkurs na Mikropowieść Sensacyjną

0
60


Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Duży Format, Mecenasem Konkursu jest Firma Kontra24.pl

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych)

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 31 lipca 2019 roku na adres: konkurssensacyjny@gmail.com

a. nigdzie nie publikowanego utworu prozą o objętości od 50 000 do 70 000 znaków (ze spacjami),

b. nazwę pliku musi stanowić nazwisko, imię i wyraz konkurs (przykład: jan_kowalski_konkurs.doc)

c. przyjmowane będą plik w formacie *.doc, *.docx, *.rtf

d. w temacie maila należy wpisać: Konkurs oraz imię i nazwiskoe. W pliku i w treści maila prosimy o wpisanie danych:

* imię, nazwisko, oraz adres mailowy

* krótka nota biograficzna oraz tytuły wydanych dotąd książek (jeżeli takie były) z rokiem wydania i nazwą wydawcy.
Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.

4. Tematyka Utworu musi dotyczyć szeroko rozumianej sensacji

5. Jury powołane jest przez organizatora.

6. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie w postaci książki papierowej i promocja zgłoszonego do konkursu, wybranego przez jury utworu. Wydawcą książki będzie Fundacja Duży Format. Wydawca podpisuje umowę licencyjną z autorem, laureatem konkursu. Autor otrzyma 20% zysku od sprzedanych książek.

7. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagród w Warszawie podczas 7. Festiwalu Dużego Formatu, dnia 19 października 2019.

8. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie utworu traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 sierpnia 2019 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą mailową. Werdykt zostanie udostępniony m.in. na stronie www.fundacjadf.pl.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

11. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Duży Format z siedzibą przy ul. Głębockiej 56c lok. 53, 03-287 Warszawa; dane osobowe uczestników zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator i Mecenas Konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko