2019-07-14 XI Edycja OKP “O Granitową Strzałę”

0
59

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”. W ramach konkursu odbędzie się Turniej 1 Wiersza. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.


REGULAMIN

Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy (w wersji papierowej), o dowolnej tematyce
(1 egzemplarz). Do konkursu dopuszczone będą utwory, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie. Należy także dołączyć ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu.

2. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).

3. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

4. Nagroda GRAND PRIX  będzie przyznawana autorowi – debiutantowi. Za debiut uważamy samodzielną książkę poetycką, z nadanym numerem ISBN oraz arkusz poetycki. W związku z tym debiutanci zobowiązani są do umieszczenia na kopercie dopisku – PRZED DEBIUTEM.

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw. W przypadku nadesłania przez autora kilku zestawów (opatrzonych różnymi godłami) – autor zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

6. Termin nadsyłania prac upływa 14 lipca 2019r.

7. Prace należy wysłać na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin

z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”. Autorzy, którzy nie mają na swoim koncie samodzielnej książki – umieszczają dopisek – “PRZED DEBIUTEM”

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni: 8 najlepszych (zdaniem komisji) – zestawów.

NAGRODY:
Grand Prix – druk tomiku poetyckiego dla autora przed debiutem
I nagroda – 1100 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz wyróżnienia – po 200 zł każde
Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i nieprzyznania którejś z nich.
Nagrody należy odebrać osobiście. W przeciwnym razie przejdą one na rzecz Organizatora i zasilą pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji.
W uzasadnionych przypadkach (autor nie mieszkający w Polsce, choroba udokumentowana zaświadczeniem) – jury może zastosować inną formę przekazania nagrody. Jury może także zadecydować o innych podziale nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:
w październiku 2019 r
. w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się w czasie Gali finałowej (datę i godzinę podany w późniejszym terminie)
w Strzelińskim Ośrodku Kultury ul. Mickiewicza 2
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Nagroda wynosi 1000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 – 21-543
e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko