Błażej Majsterek – Między Orlando a Londynem

0
229

 „Kosmos literatów” to książka wydana na Florydzie przez Dreammee Little City (Orlando 2018), jest niestandardową antologią, która się czyta się z zainteresowaniem. Promujemy w niej naszą literaturę – polska poezję i prozę, które stoją na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy z tego dumni.

Redaktorki Danuta Błaszak i Anna Maria Mickiewicz od wielu lat mieszkają poza granicami kraju, w Orlando (Floryda) i w Londynie. Nie mają dotacji, sponsorów – robią to na rzecz kultury i kraju.

W ramach wydawnictwa DLC opracowują również amerykańską serię Contemporary Writers of Poland, w języku angielskim.

„Kosmos literatów” integruje pisarzy mieszkających w kraju i pisarzy emigracyjnych. Można poznać środowiska literackie na terenie Polski i nie tylko. Między innymi książka ukazuje łódzkie, literackie poletko opracowane przez Magdalenę Cybulską, pismo „Poezja dzisiaj”. Opisuje wybrane imprezy literackie, przedstawia najnowsze środowiska emigracyjne w Londynie oraz grupy brytyjskie.

Nie jest to typowa antologia. Od wielu lat brakuje pism literackich, a także jest duży niedobór krytyki literackiej i opracowań historyczno-literackich. Nasza seria promowania literatury uzupełnia braki, wnosi i rozszerza podstawową informację. Historyk literatury nie może się obejść bez tego typu książek. Antologia może stanowić podręcznik literatury.

Pozycja promująca literaturę polską ma charakter otwarty – bez nacisku na ukazywanie elit i koterii… Jeśli ktoś pisze i chce opowiedzieć o czymś ważnym – redakcja zaprasza. „Kosmos literatów” prezentuje przed wszystkim pisarzy uznanych z dużym dorobkiem mieszkających na terenie Polski, czy też pisarzy emigracyjnych, jak John Guzlowski, Leszek Szymański, Włodzimierz Holsztyński czy Adam Lizakowski, jest też kilkoro debiutantów, osoby w średnim wieku i bardzo młode …

Kilkoro pisarzy z Florydy, m.in. Renata Pytel, która od wielu lat opiekuje się Biblioteką w Orlando. Barbara Voit – poetka i tłumaczka. Barbara Voit ma wielkie zasługi w tłumaczeniu na j. angielski wierszy polskich poetów – m.in. starszych poetów z czasów „zamkniętych granic”. Poetów, którzy byli bardzo daleko od języka angielskiego – dzięki niej świat mógł poznać cząstkę ich poezji. Justyna Kotowiecka, która mieszkała wiele lat na Florydzie i może kiedyś tu wróci oraz Ryszard Grajek…

Książkę stanowi układ i dobór materiału poetyckiego, prozatorskiego, który kreuje naturalny plot i poetycką nadbudowę.

Pozycja zawiera również wątki historyczne. Przytacza chwile powstania literackich stron internetowych: Miasta Literatów++(Orlando) Danuty Błaszak i Fal Literackich/Literary Waves Anny Marii Mickiewicz (Londyn). Dotychczasowe formy emigracyjnej współpracy literackiej na świecie przestały zdawać egzamin. Wraz z rozwojem technologii coraz większe znaczenie podczas wymiany intelektualnej zaczął odgrywać Internet.  Dlatego też powstała potrzeba stworzenia nowego forum wymiany myśli pokoleniowej tak, by utrwalić odchodzące pokolenie autorów i wprowadzić ich nowe grono. Był to czas szybkiego rozwoju Internetu, powstawały literackie strony internetowe, które umożliwiały komunikowanie się wielu autorów i czytelników na świecie. Dlatego też pojawił się pomysł, by powołać na emigracji w Londynie stronę internetową Fale Literackie/Literary Waves. Charakterystyczne jest to, iż strona posiada w nazwie dwie wersje językowe, dlatego gdyż coraz więcej młodych autorów pisze i publikuje w wielu językach, obracając się równocześnie w międzynarodowych środowiskach literackich. Strona dedykowana jest nie tylko autorom londyńskim, zapraszani są do współpracy pisarze z całego świata, nie tylko Polacy. Jednak tematyka polska przeważa.

„Kosmos literatów”przedstawia historięnawiązania współpracy przez Fale Literackie z jednym z najstarszych polskich portali literackich na emigracji, z Miastem Literatów++ z siedzibą na Florydzie oraz z serią wydawniczą Contemporary Writers of Poland. Obie strony, Fale Literackie i Miasto Literatów++, zostały połączone linkami. Rozpoczęła się bardzo ciekawa współpraca wydawnicza pomiędzy USA i Wielką Brytanią. Powoli poszerzono grono autorskie o pisarzy, głównie z USA i Wielkiej Brytanii, związanych z legendarną grupą poetycką Poets Anonymous, którzy czuli się zaszczyceni uczestnictwem w tym wyjątkowym wydarzeniu wydawniczym. Obecnie strony i książki redagują Danuta Błaszak (Orlando) i Anna Maria Mickiewicz (Londyn).

Fale Literackie współpracują również z Wydawnictwem Norbertinum w Polsce, Wydawnictwem Poetry Space z Wielkiej Brytanii, Wydawnictwem Favoryta z Australii, Wydawnictwem Poezja dzisiaj, londyńskim Pamiętnikiem Literackim, portalem Pisarze.pl Instytutem Kultury Polskiej w Londynie i brytyjską grupą poetycką Poets Anonynmous, Londyn.

Błażej Majsterek

Dreammee Little City Publisher

O książce “Kosmos literatów”, 

ISBN 9781387710607
Copyright Dreammee Little City (Standard Copyright License)
Edition first
Publisher Dreammee Little City
Published April 30, 2018
Language Polish

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko