26.10.2018

0
149

 

Filozoficzne aspekty literatury

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne aspekty literatury, która odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku w Lublinie.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, którzy zaprezentują własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury. Udział w Wydarzeniu umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących takie dziedziny nauki jak literaturoznawstwo i nauki pokrewne oraz filozofia. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Konferencja Filozoficzne aspekty literatury pozwoli rzucić nowe światło na metafizyczność w literaturze, filozoficzność dzieła objawiającego sacrum czy wizje historiozoficzne, a tym samym przyczyni się do ich lepszego zrozumienia. Uczestnicy będą mieli okazję do filozoficznej refleksji nad literaturą, „prawdziwością” dzieła literackiego oraz do poznania możliwości i ograniczeń filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy. Ponadto będzie to dobra sposobność do filozoficznej interpretacji i wartościowania działa literackiego.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej.

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • Dr hab. Marzenna Jakubczak prof. UP w Krakowie – Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Filozofii Kultury

Temat wykładu: Humanizacja poprzez język – zadomowienie i subwersja 

  • Dr hab. Dariusz Trześniowski prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Temat wykładu: Baruch Spinoza u progu nowoczesności 

 

Wszelkie informacje na temat Konferencji znajdują się na http://www.literatura-filozofia.pl/

 

umcs tygiel loga

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko