ŚWIEGOCKI Kazimierz

0
340

Kazimierz ŚWIEGOCKI

poeta, eseista, historyk literatury i kultury, filozof, ur. 13 marca 1943 r. we wsi Łopatki k. Łasku w rodzinie chłopskiej. Jego rodzinną wsią jest Czestków położony również blisko Łasku. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej. Liceum ogólnokształcące ukończył w Łasku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat na Wydziale Polonistyki UW w 1986 r., habilitacja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 r.

  • Od 1975 r. prowadził zajęcia z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie (na dwóch ostatnich uczelniach prowadził również zajęcia z historii literatury). Obecnie wykłada literaturę i filozofię w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jako profesor tejże uczelni. Współorganizator wystąpień studenckich w UŁ w marcu 1968 r. W 2008 r. otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej status pokrzywdzonego w PRL.
  • Jako poeta debiutował w harcerskim tygodniku „Na przełaj” w 1959 r. Otrzymał wiele nagród literackich i wyróżnień, ostatnio Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka (2007) oraz Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida (w 2007 r. – nominacja do nagrody, w 2008 r. – nagroda główna).
  • Wydał następujące zbiory poezji: Genealogia (1974), W zbóż czerwieni (1981), Przymierze z czasem (1992, II wyd. – 1994), Morze utracone (wybór, 1995), Labirynt (1997), Poezje wybrane (Biblioteka Poetów LSW, 2004). Wybory jego poezji ukazały się w tłumaczeniach na język rosyjski (Kogda derewo grustit, Moskwa 2001) i  język białoruski (Ceń nad rauninai, Słonim 2002). Jako poeta był tłumaczony również na język francuski  (w periodyku „Les Cahiers Bleus” oraz antologii polskiej poezji katastroficznej XX wieku Le pire est certain, wydanej w Paryżu), a także na język czeski.
  • Najważniejszą jego książką w dziedzinie poezji jest Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje, która zawiera utwory zebrane.
  • Wydał książki eseistyczne i naukowe: Światopogląd poetów ziemi (1996), Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie 1970 – 2003 (2006), Człowiek wobec Boga i świata w poezji (2006), Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007), Wizje człowieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana (2009, II wyd. – 2013).
  • Na temat jego poezji odbyła się w 1998 roku w Akademii Podlaskiej w Siedlcach międzynarodowa konferencja naukowa. Plon ten konferencji poszerzony o nowe prace ukazał się w 1999 roku w obszernym tomie pt. Poezja i egzystencja.

Uprawia filozoficzną i filozofującą historię literatury i krytykę literacką. Przedmiotem jego badań są poeci i pisarze XIX i XX w.: A. Mickiewicz, C. K. Norwid, H. Sienkiewicz, Wł. St. Reymont, J. Parandowski; z autentystów – S. Czernik i J. B. Ożóg; poeci pokolenia wojennego lub powojennego – K. K. Baczyński, T. Gajcy, A. Trzebiński, czy W. Szymborska i inni.

  • Od 1972 r. mieszka w Warszawie. Żonaty z Blandyną Łukomską, artystką-muzykiem. Ma dwoje dzieci: Marcin (ur. 1979), Helena (ur. 1987).
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko