SOCHOŃ Jan

0
186

Jan SOCHOŃ

ksiądz katolicki, teolog, poeta, publicysta, tłumacz.

 • członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego
 • członek członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino)
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Towarzystwa Naukowego KUL
 • członek International Institute for Hermeneutics (Kanada)

Nagrody i odznaczenia:

 • za książki Ateizm (Warszawa 2003), Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (Warszawa 2003) nagroda w dziedzinie dzieł naukowych Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – „Feniks”
 • laureat X edycji literackiej nagrody im. Franciszka Karpińskiego
 • nagroda Rektora UKSW III stopnia w roku 2006, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych

Publikacje:

Książki:

 • Wizja ateizmu Etienne Gilsona, Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików „MAG”, 1993
 • U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1995
 • Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998
 • Bóg i język, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000
 • Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002
 • Ateizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003 (poprawiona i bardzo rozbudowana wersja pracy Wizja ateizmu Etienne Gilsona z 1993 r.)
 • Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003
 • Ponowoczesne losy religii, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2004
 • O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005
 • Dziennik z życia, Poznań: Pallottinum, 2005

Dzieła poetyckie:

 • Wiersze, Białystok: Klub Związku Literatów Polskich, 1979
 • Wita mnie lęk…, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986
 • Paryż i inne wiersze, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1989
 • Nie dzieje się nic szalonego, Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 • Uroczyście przemija postać świata, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1990
 • Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1991
 • Brzęk dzwonków. Wybór wierszy, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993
 • Jasność. Wiersze, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1994
 • Modlitwa z muzyką, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, 1996
 • Wszystkie zmysły miłości, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1997
 • Czarna flaga. Wiersze wybrane i nowe, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2001
 • Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997-2000, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001
 • Gorycz, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2003
 • W miłości zdarza się wszystko. Wiersze z lat 2001 – 2004, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2004
 • Bagaż podręczny, Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2005
 • Rozczesuję twoje włosy, matko, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2005
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko