NALEWAJK Żaneta

0
413

Żaneta NALEWAJK

(ur. 1977) – dr nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, animatorka kultury.

Pracuje w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się między innymi w historii literatury XX wieku i XXI wieku oraz w badaniach porównawczych (komparatystyczna poetyka historyczno-antropologiczna, pogranicza między literaturoznawstwem i filozofią). Współzałożycielka i redaktor naczelny (od 2005 roku) kwartalnika Tekstualia, członek Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała na łamach ostrołęckiej „Pracowni”, publikowała m.in. w Tekstualiach, Nowych Książkach, Przeglądzie Humanistycznym, Toposie oraz w Czasie Kultury.
Jest autorką książki W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, redaktorką i współredaktorką kilku monografii zbiorowych oraz polskim koordynatorem wymiany przekładów w ramach międzynarodowego projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”).

 

Publikacje:

  • W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Redagowane monografie:

  • Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, pod red. naukową Żanety Nalewajk, przy współpracy Magdy Nabiałek, Magdaleny Mips i Joannny Jastrzębskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
  • Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, pod red. naukową Żanety Nalewajk. Warszawa 2011.
  • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod red. naukową Edwarda Kasperskiego i Żanety Nalewajk, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2010.
  • Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko), pod red. naukową Edwarda Kasperskiego i Żanety Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  • Podmiot i tekst w literaturze XX wieku, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, przy współpracy Krzysztofy Krowirandy i Żanety Nalewajk (współred.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
  • Historia niechciana, historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, przy współpracy Krzysztofy Krowirandy i Żanety Nalewajk (współred.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko