ZYMAN Edward

0
445

 

Edward Zyman

(ur. w 1943 r. w Dobromierzu) – poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, wydawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia). Od 1983 r. w Kanadzie. Autor m.in. zbiorów wierszy Dzień jak co dzień (1978), Co za radość żyć (1979), W czyim obcym domu (1981), Jak noc, jak sen (1987), Z podręcznego leksykonu (2006), Jasność (2011), Poemat współczesny (2014), Bez prawa azylu (2018), Z dziecięcej fabryki złudzeń (2018). Laureat nagrody Związku Pisarzy na Obczyźnie za tom Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie (2010). Autor opracowań monograficznych, książek biograficznych oraz utworów dla dzieci i młodzieży. Współredaktor tomu Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze (2005), redaktor kilkudziesięciu zbiorów poezji, tomów prozy i wspomnień. Jego wiersze, fragmenty prozy, szkice i recenzje ukazywały się na łamach wielu pism w Polsce i na obczyźnie, m. in. „Akcentów” (Calgary), „Akcentu”, „Archiwum Emigracji”, „Books in Canada” (Toronto), „Dedala”, „Dialogów” (Edmonton), „Ekspresji” (Londyn), „Faktów”, „Faktów i Myśli”, „Frazy”, „Kontrastów”, „Kroniki” (Kopenhaga, Oslo, Sztokholm), „Migotań”, „Nowego Wyrazu”, „Nowych Książek”, „Nowego Prądu” (Toronto), „Nurtu”, „Odgłosów”, „Odry”, „Opola”, „Poezji”, „Poglądów”, „Przemian”, „Pulsu” (Londyn), „Radostowy”, „Regionów”, „Slavic and East European Performance” (Nowy Jork), „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”, „Tygodnika Kulturalnego”, „Twórczości”, „Współczesności”, „Przeglądu Polskiego” (Nowy Jork) oraz w licznych pracach zbiorowych i antologiach. Współtwórca działającej w Toronto w latach 1988-2015 Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich, wieloletni prezes Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko