LESZCZYŃSKI Grzegorz

0
177

Grzegorz LESZCZYŃSKI

Urodził się w 1956 w Warszawie. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 2006 stopień doktora habilitowanego.
Jest prodziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat był zastępcą dyrektora Redakcji Dziecięcej Telewizji Polskiej (1994 – 2000), w r. 2002 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał go na przewodniczącego kapituły nagrody „Sztuka Młodym” przyznawanej za twórczość dla dzieci i młodzieży (do r. 2005). Stale współpracuje z radiem i telewizją.

Publikacje:

 • Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku (2007),
 • Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. (2006),
 • Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty (2003),
 • Elementarz literacki (2001),
 • Po schodach wierszy (1992, wznowienia: 1993, 1996, 1997),
 • Młodopolska lekcja fantazji (1990).

Zredagował czternaście tomów prac naukowych poświęconych kulturze i książce, m.in.:

 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002)
 • Ocalone królestwo (2009),
 • Po potopie (2008),
 • Dziecko i teatr w przestrzeni kultury (t. I 2006, t. II 2007),
 • Książka dziecięca 1990-2005 (2006),
 • Kulturowe konteksty baśni (t. I 2005, t. II 2006),
 • Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia (2002),
 • Dzieciństwo i sacrum (t. I 1998, t. II 2000),
 • Sto lat baśni polskiej (1996)
 • Literatura i nauka o języku (1995, 2006).

Opracował wiele antologii poezji i prozy dla dzieci, m.in.: Polskie baśnie i legendy (2006), Baśnie świata (2007).
Próbował sił jako pisarz i tłumacz. Jego dramat W Nieparyżu i gdzie indziej oparty na mowach powieści Anny Kamieńskiej był wystawiony w Teatrze Telewizji w 2000 r. Tom Kufer pełen baśni zbiera jego przekłady utworów Cervantesa, Andersena, Puszkina, Maupassanta i Hoffmanna (wydany w r. 2000).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko