Kulik Adam Wiesław

0
206

Adam Wiesław Kulik

(ur. 29 stycznia 1950 w Tomaszowie Lubelskim) – absolwent filologii polskiej UMCS (1974), autor dwóch awangardowych, afabularnych powieści (Lot Czytelnik 1985 i Gra Wyd. Lubelskie Nowe 1993), tomów poetyckich Pejzaże z Panem Lemonem 1979, Piołuny raj Iskry 1985, Ziemie Pulsujące 1990, Noc kupalna Liber Duo 2015, książek reporterskich Droga na południe KAW 2002, Z biegiem Bugu TEST 2016, albumu Miasta polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe Arkady 2007. Wydał wspomnienia o Bolesławie Leśmianie – Leśmian, Leśmian… – słowo/obraz terytoria 2008, opowiadania Czas hieny – Arcana 2011.
Pracował jako dziennikarz w tygodnikach „Relacje”, „Nowe Relacje”, „Tygodnik Współczesny” (felietony, recenzje z wystaw malarstwa, szkice literackie i historyczne). Publikował reportaże i wywiady z pogranicza wschodniego Polski m.in. w paryskiej „Kulturze” (1992–96), „Zeszytach Historycznych”. Podróżował po Europie Wschodniej (Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Turcja) i Zachodniej. Podróże w tropikach, m.in. Bangkok, Indonezja, Sri Lanka, Indie.
Od 1991 do dziś dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TV, gdzie zrealizował ok. 50 filmów dokumentalnych i ponad 250 edukacyjnych, reportaży, felietonów.

Dorobek filmowy:

Filmy z pogranicza kultur, narodów i religii  – o polskich Tatarach, karaimach, Ormianach, Żydach, prawosławiu, greko katolicyzmie, Dzieje wiedeńskiej Polonii – TV Polonia.

Dokumenty historyczne:  Zostały tylko fotografie TV1, Goci z Kotliny Hrubieszowskiej – TV1 , Śladami bohaterów „Ogniem i mieczem”- TV1, Lublin – miasto Trybunału Koronnego – TV1, Miasto Żydowskie w Lublinie – TV1, Fotografowie prowincjonalni – TV1, Bastiony Rzeczpospolitej – TVP Polonia), Odessa – polskimi śladami – TVP Polonia, Browary Polskie – TV1,18 odc.; Poczta Polska – TVL, Doktryna i sztuka – TVL, Polesia czar –TV Polonia,

Zrealizował ok. 70 filmów biograficznych – m.in. o Bolesławie Leśmianie, Julii i Edwardzie Hartwigach, Janie Bułhaku, prof. Irenie Sławińskiej, Zygmuncie Klukowskim, Marii Urban-Mieszkowskiej Władysławie Czachórskim, Leonie Wyczółkowskim, Arturze Grottgerze, Karolu Lipińskim – największym polskim kompozytorze przed Chopinem, Mikołaju Reju, Szymonie Szymonowicu, Henryku Sienkiewiczu, Józefie I. Kraszewskim, ks. Romanie Sanguszce, Andrzeju Łuczeńczyku, Bogdanie Madeju, Marku Terleckim, Ryszardzie Ziembie – genialnym introligatorze. Zrekonstruował filmowo wizytę Chopina na w Poturzynie (zamojskie). Filmy dokumentalne o polskich kompozytorach (Chopinie, Franciszku Lesslu, Karolu Lipińskim, Andrzeju Nikodemowiczu), służą jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cykl filmów edukacyjnych o pochodzeniu roślin pt. Bliskie – nie znane (TV Edukacyjna, 13 odc.), przez wiele lat służył Akademii Rolniczej w Lublinie  jako pomoc dydaktyczna.

Reportaże, filmy z podróży: cykle Pogranicze (11 odc.), Barwy Jawy (4 odc.), Bali – magia tropików; Kanćipuram – Święte Miasto, Hyderabad, Mahabalipuram, Stolice CeylonuBangkok – miasto świątyń, Kapadocja, Hetyckie ostatki, Z biegiem Bugu (4 odc.).

Nagrody: Bolesława Prusa za powieść „Lot” (1986); Polcul Foundation (1992) za pracę na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego; na I Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni, Łuck – 2006 za program o kapeli Drewutnia; Ambasador Kultury Zamościa 2007; Nagroda Artystyczna Miasta Lublin  (2008) i wyróżnienie w 49. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008 (książki naukowe, popularnonaukowe, humanistyka), za książkę Leśmian, Leśmian… Nagroda na VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny 2011” za filmy dokumentalne.

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Więcej: http://www.mdk2.lublin.pl/kulik ; Adam Wiesław Kulik Wikipedia.

mail: awkulik29@gmail.com; adres: 20-539 Lublin, ul. Dziewanny 9/60; Tel. 694-716-357

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko