KOBIERSKI Janusz Adam

0
204

Janusz Adam KOBIERSKI

(ur. 24 grudnia 1947 w Wólce Łysowskiej koło Siedlec) – polski poeta, eseista, krytyk literacki, duchowny katolicki.

Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Pracował w szkolnictwie oraz w słupskich placówkach kultury. Od 1972 publikował wiersze w prasie (m.in. Tygodnik Kulturalny, Miesięcznik Literacki, Literatura, Gość Niedzielny. Niedziela) oraz w almanachach. W 1978 ukazał się jego debiutancki tomik Zza siódmej skóry. Jest laureatem kilku konkursów poetyckich, m.in. Warszawskiej Jesieni Poezji (1980). W latach 90. ukazały się kolejne tomiki. Do 2014 wydał 18 książek poetyckich, w tym wybory wierszy. W ostatnich dwóch dekadach publikuje m.in. w Toposie, Twórczości, Kwartalniku Artystycznym, Arcanach oraz Frazie. Od 2010 współpracuje z redakcją kwartalnika literackiego Migotania, recenzując poezję.

W 1981 wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. W 1987 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 z rąk papieża Jana Pawła II (od 27 kwietnia 2014 świętego Kościoła katolickiego).

O popularności jego poezji w kręgach katolickich świadczą wielokrotne wydania wierszy wybranych. Przychylnie o poezji Kobierskiego wypowiadali się m.in. Zbigniew Bieńkowski, Anna Kamieńska i ks. Jan Twardowski, który napisał wstęp do tomiku Wyrok dożywotni. Wszystkie tomiki były pozytywnie recenzowane przez znanych krytyków literackich, w tym przez Iwonę Smolkę, Janusza Drzewuckiego, Adrianę Szymańską i Teresę Tomsię.

Tomik Cierpkie wino życia otrzymał nagrodę Kapituły Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom wierszy w 2007. W 2012 za wybór wierszy biblijnych zdobył wyróżnienie nagrody FENIKSA 2013 w ramach XIX Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.

Lista publikacji:

 • Zza siódmej skóry (Wydawnictwo Poznańskie, 1978)
 • Kolej rzeczy (Miniatura, Kraków 1990)
 • Dar (LSW, Warszawa 1991)
 • Wyrok dożywotni (pierwszy wybór wierszy, LSW, Warszawa 1993)
 • Z Ziemi Jezusa (Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1997)
 • Na ziemi i w niebie (wybór wierszy, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999)
 • Poezje wybrane (wybór wierszy, LSW, Warszawa 2000, kolejne wydania 2001, 2003)
 • Zapamiętam Świat (LSW, Warszawa 2001)
 • Święto losów (LSW, Warszawa 2002)
 • Ku Itace (LSW, Warszawa 2003)
 • Z Księgi Rodzaju (LSW, Warszawa 2005)
 • Cierpkie wino życia (LSW, Warszawa 2007)
 • Dotykając jasności (LSW, Warszawa 2009)
 • Niech się stanie (Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2011)
 • Szukał Pana. Wybór wierszy biblijnych (Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2012)
 • Szukał Pana. Wybór wierszy biblijnych, wyd. II (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013)
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko