KALISZEWSKI Wojciech

0
271

Wojciech KALISZEWSKI

Pracownik Instytutu Badań Literackich

PUBLIKACJE:

Książki:

 • Kto królem będzie, czy Polak i który ? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764. Warszawa 2003.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia. „Napis”, seria IV,
  1998;
 • O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich. „Napis”, seria X,
  2004;
 • Epitet w funkcji argumentu. O retoryczności okolicznościowego wiersza
  elekcyjnego [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej.
  Białystok 2004;
 • Mity, baśnie i polityka, BN „Nowe Książki” 2005, nr 2, s. 70-71;
 • Pod okiem Big Brothera, BN „Nowe Książki” 2005, nr 6, s. 10;
 • Twarz Nietzschego, BN „Nowe Książki” 2005, nr 9, s. 29-30;
 • Obszar niezależności, BN „Nowe Książki” 2005, nr 11, s. 37-38;
 • Dzieło i duch, „Więź” 2005, nr 4, s. 123-126;
 • W przestrzeni Goethego, „Więź” 2005, nr 10, s. 125-127.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Edycja spuścizny literackiej Józefa Szymanowskiego;
 • monografia twórczości Stanisława Trembeckiego.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Członek redakcji „Napisu”;
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza;
 • Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym;
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko