JENTYS-BORELOWSKA Maria

0
473

 

Maria JENTYS-BORELOWSKA

ur. w 1942 roku w Łukowie, krytyk literacki, autorka wierszy i opowiadań, reportaży i artykułów publicystycznych; edytorka i redaktorka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1970-1993 była redaktorką wydawnictw literackich, od 1993 – Wydawnictwa Naukowego PWN (m.in. współautorka przewodnika encyklopedycznego Literatura polska XX wieku i autorka haseł z dziedziny literatur skandynawskich oraz filmu światowego do 30-tomowej Wielkiej encyklopedii PWN). W okresie 1990-1993 sekretarz Oficyny Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, w 1995-1998 członkini redakcji dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Sycyna”, w 2007-2008 – kwartalnika „Wyspa”, od 2008 – kwartalnika „Migotania, przejaśnienia” (obecnie „Migotania”). Publikacje w wielu periodykach literackich i społeczno-kulturalnych, głównie w kwartalniku „Regiony” (1977-2003), miesięczniku „Twórczość” (od 1984), w „Sycynie”, „Wyspie” i „Migotaniach”.

Dorobek książkowy:

 • Córka Ikara (wiersze z lat 1970-1980) (1990),
 • I światłem być, i źrenicą: szkice o literaturze (1990),
 • Szare godziny Weroniki: wiersze i proza (2004),
 • Pomnożyć serca dostatek: o poetkach, poetach i prozaikach (2004),
 • Nić Ariadny: z notatnika recenzentki (2005),
 • Argonauci naszych czasów: o prozie polskiej (i niepolskiej) (2009),
 • rozdział pt. Duch światła. O prozie polskojęzycznej Jana Drzeżdżona w książce Wielcy Kaszubi – synowie Ziemi Puckiej (2010, s. 28-38);
 • Wilcze gniazdo przewodnik historyczny (1991)
 • Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Recz o Janie Drzeżdżonie. Gdańsk 2014.
 • rozdział pt. „Ach, tylko być…”. O życiu i twórczości Ludmiły Marjańskiej, w: „O Ludmile Marjańskiej. Szkice – interpretacje – wspomnienia”, pod redakcją Elżbiety Hurnikowej, Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej. Wydawca Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2015, s. 10-21.
 • Maria Jentys-Borelowska: “Z wyroku cara. Dziennik zesłanki”. Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2018, stron 313. Książka wydana przy wsparciu Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Z prac edytorskich m.in.:

 • wybory wierszy Stanisławy Kopiec Wielki Wóz (1997)
 • Niebieski gościniec (2013, wybór, opracowanie i posłowie Gospodyni z Niebieskiej Wsi),
 • część nieznanej powieści Tadeusza Siejaka Tam, dołem płynie rzeka: Kulturysta (2004),
 • wiersze zebrane Henryka Sekulskiego Przecież jestem (2012, opracowanie i posłowie),
 • wiersze polskojęzyczne Jana Drzeżdżona Łąka wiecznego istnienia (2012, współopracowanie i posłowie),
 • wybór Baśni Jana Drzeżdżona (2012),
 • powieść Jana Drzeżdżona „Pergamonia”  (2016), współopracowanie redakcyjne i posłowie (pt. „Pergamonia – pieśń wyzwolenia”).

W latach 2005-2008 członkini Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w 2008-2010 sekretarz Zarządu Głównego SPP. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w 2007 roku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury, a w 2011 roku nagrodę im. Witolda Hulewicza za całokształt twórczości poetyckiej, krytycznoliterackiej i wydawniczej. w 2014 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na książkę „Ogrody wewnętrzne Jana Drzeżdżona”. Książka ukazała się pod koniec 2014 pt. „Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie.” W 2018  otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu: powieść historyczna pt. „Z wyroku cara. Dziennik zesłanki”.
Autorka mieszka w Warszawie.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko