ENGELKING Leszek

0
261

Leszek ENGELKING
 

Urodzony 2 II 1955 w Bytomiu. Poeta, nowelista, tłumacz, literaturoznawca i krytyk literacki. Dzieciństwo spędził na Górnym Śląsku. Mieszka od roku 1970 w Brwinowie pod Warszawą. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Societé Européenne de Culture oraz Stowarzyszenia Literackiego “Scriptus”. Ukończył (1979) filologię polską (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim. Od  roku 1984 do 1995 pracował jako redaktor w miesięczniku “Literatura na Świecie”. W latach 1997-1998 wykładał historię literatury czeskiej oraz historię filmu czeskiego i  słowackiego  na  Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 1997-1998 prowadził gościnnie wykłady z historii dwudziestowiecznej literatury polskiej na  Uniwersytecie Františka Palackiego w Ołomuńcu. W roku 1998 został doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1998-2002 prowadził na tej uczelni zajęcia z teorii literatury oraz literatury porównawczej. W grudniu 2002 obronił dysertację doktorską pt. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia “Grupy 42” w kontekście dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. W roku 2003 wykładał historę literatury światowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz prowadził zajęcia z nauki przkładu artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (Podyplomowe Studium Tłumaczenia, ponownie prowadził je tu w roku 2005) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (iberystka, ponownie 2004). Miał również wykłady gościnnie na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (1998), uniwersytecie w Prešovie (Słowacja, 1999) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (1999). Od roku 2003 jest adiunktem w katedrze Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim.

Jest  autorem  tomów wierszy Autobus do hotelu Cytera (Warszawa 1979),  Haiku  własne  i  cudze  (Kraków  1991),   Mistrzyni  kaligrafii i inne wiersze  (Kraków 1994)  i  Dom piąty (Kraków 1997), jak również tomu wierszy wybranych i nowych I inne wiersze (Kraków 2000, rzecz ogłoszona również jako wydawnictwo internetowe). Ukazały się  też  wybory jego wierszy w przekładzie na język ukraiński (Wid cioho ne wmyrajut’…, Lwiw 1997, wydanie dwujęzyczne, przeł. Wiktor Dmytuk, posłowie Andrij Otko) i w tłumaczeniach na czeski (A jinébásně a jiné básně, Ołomuniec 1998, przeł. Václav Burian, Iveta Mikešová, Petr Mikeš, Ivan Wernisch, posłowie Václav Burian) i słowacki (Zanechala si otlačkyprstov na mojej koľi, [Wybór i] tłumaczenie Karol Chmel, Bratysława 2005)  oraz dwa arkusze poetyckie w języku angielskim (Your Train the Local, Reading, Pa 2001; Paulina’s House, Reading. Pa 2002, przeł. Craig Czury). Wydał też prozatorski tom Szczęście i inne prozy (Warszawa 2007). Jego wiersze drukowane były ponadto w tłumaczeniach na język białoruski, hiszpański, litewski, niemiecki, rosyjski i serbski, opowiadania – w tłumaczeniu na angielski i czeski.

W 1989 otrzymał nagrodę translatorską miesięcznika “Literatura na Świecie” w kategorii książkowego debiutu translatorskiego (za  przekład Poezji wybranych Ezry Pounda), w 2000 nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład w dziedzinie eseistyki w roku 1999 (za tłumaczenie Ducha romańskiego Pounda), w 2003 czeską nagrodę Premia Bohemica dla zagranicznego bohemisty (za dorobek translatorski i popularyzowanie literatury czeskiej za granicą) oraz nagrodę “Literatury na Świecie” w kategorii przekładu prozy (za tłumaczenie Siostry Jáchyma Topola). Otrzymał też nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2005  (2006). W 2006 przyznano mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Drukował w wielu periodykach krajowych i obcych. Jest polskim współpracownikiem amerykańskiego pisma poświęconego życiu i twórczości Ezry Pounda “Paideuma”, jak również stałym współpracownikiem łódzkiego   miesięcznika “Tygiel Kultury”; w okresie ich istnienia był członkiem  rady  redakcyjnej czeskiego czasopisma literackiego “Scriptum” oraz stałym współpracownikiem toruńskiego miesięcznika “Przegląd Literacko-Artystyczny”. Od roku 2007 jest członkiem międzynarodowego kręgu redakcyjnego czeskiego pisma „Slavia”, poświęconego filologii słowiańskiej. Aktywnie współpracuje z Polskim Radiem. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych oraz festiwalach literackich, w Polsce, Republice Czeskiej, Rosji, Rumunii, Serbii, Katalonii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i na Litwie.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko