Stanisław Grabowski – Kalendarium Niepodległości 1918 r. (1)

0
206

Stanisław Grabowski

 

Kalendarium Niepodległości 1918 r. (1)

 

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 12.XI.1916.

 

 

1 stycznia 1918

Dopuszczenie delegacji ukraińskiej do pokojowych rokowań w Brześciu nad Bugiem wbrew życzeniom partii bolszewickiej. Niemcy i Austria zdecydowały się, by Ukraina mogła zawierać samodzielne umowy, czyli stanęły na stanowisku jej suwerenności.

Od kilku dni w części Europy Środkowej utrzymuje się wysoka temperatura, np. we Lwowie jest tego dnia osiem stopni Celsjusza.

 

2 stycznia 1918

Erich Ludendorff i Paul von Hindenburg na konferencji Rady Koronnej przeciwstawili się austro-polskiemu rozwiązaniu sprawy polskiej. Grożąc dymisją uzyskali przyrzeczenie włączenia pogranicznych obszarów okupacji do Niemiec, pozostawienia zaborów i pozbawienie okrajanego Królestwa Polskiego prawa do samodzielnej polityki zagranicznej.

 

Urodził się w Zakopanem Adam Bahdaj, pseud. Dominik Damian, prozaik, tłumacz, autor licznych książek dla dzieci i młodzieży (m.in. Do przerwy 0:1; Podróż za jeden uśmiech; Stawiam na Tolka Banana).

 

3 stycznia 1918

Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o organizacji władz państwa, m.in. została ustanowiona Komisja Wojskowa przy Prezydencie Rady Ministrów.

 

8 stycznia 1918

Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona (serdecznego przyjaciela  Ignacego Jana. Paderewskiego) wygłoszone przed obu izbami amerykańskiego Kongresu. Wilson nie mówiąc nic o przystąpieniu do wojny ogłasza 14 swych słynnych warunków koniecznych do zawarcia trwałego pokoju. Warunek 13. dotyczy zjednoczonej niepodległej Polski z dostępem do morza. Orędzie zostało szeroko rozpropagowane w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

 

10 stycznia 1918

Przybycie Lwa Trockiego (właśc. Lejba Dawidowicz Bronsztejn) i Adolfa Adamowicza Joffego do Brześcia, by nawiązać przerwane w grudniu 1917 roku pertraktacje pokojowe z Niemcami.

 

14 stycznia 1918

Rozpoczęcie ofensywy bolszewickiej na Kijów podjętej, by zlikwidować problem Ukrainy i usunąć Ukraińską Centralną Radę Ludową, pertraktującą z Niemcami w Brześciu w sprawie zawarcia odrębnego pokoju.

Z obozu w Riazaniu uciekł Kazimierz Wierzyński pod panieńskim nazwiskiem matki – Wąsowicz. Wcielony do armii austriackiej w lipcu 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Nauczył się tam m.in. języka rosyjskiego i zafascynowała go twórczość Błoka. Jesienią 1918 roku przedostał się do Warszawy, gdzie z Tuwimem. Lechoniem i Iwaszkiewiczem stworzył grupę poetycką Skamander. W 1919 roku wydał pierwszy tom wierszy pt. „Wiosna i wino”.

 

oprac. St. Grabowski

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko