15 lat koła literackiego Anima

0
232

SIERADZ BĘDZIE W NIEBIE

 

15anima     Koło Literackie „Anima” powstało 2002 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu mieszczącej się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7. Jego założycielką i opiekunką jest Maria Duszka. Autorzy należący do „Animy” są laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Były publikowane w tomikach, antologiach i czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, m.in. w USA, Niemczech, Austrii, Serbii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Członkowie koła uczestniczyli w wielu festiwalach literackich w kraju i zagranicą, m.in. w: Niemczech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Na przestrzeni 15 lat z „Animą” związanych było około 40 osób, m.in: Agnieszka Jarzębowska, Anna Michalska – Sapkota, Alicja Królewicz , Katarzyna Jeznach, Jolanta Miśkiewicz, Marika Kmieć – Wymazała, Stanisława Halina Olbińska, Anna Sobczak, Kamila Klimczak, Magdalena Mezerreg, Karina Krysiak (z d. Forjasz),  Joanna Armanowska (z d. Krzyżanowska), Magdalena Król, Aleksandra Jachowicz, śp. Jarosław Maj, Jacek Brzostowski, Artur Lewandowski, Bartłomiej Antosik, Arkadiusz Lorenc, Piotr Spottek, Marek Marciniak, Jakub Ludziejewski, Jakub Pokojowczyk  i Dariusz Staniszewski. Wielu młodych artystów opuszcza Sieradz, jednak mimo zamieszkiwania w innych miastach lub innych krajach, nadal czują się związani z „Animą”.

 

     Z okazji 15-lecia działalności Koła 24 listopada 2017 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu został zorganizowany wieczór jubileuszowy. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył listy gratulacyjne Marii Duszce oraz najbardziej wyróżniającym się członkom koła:  Agnieszce Jarzębowskiej, Annie Michalskiej – Sapkota, Marice Kmieć – Wymazała, Alicji Królewicz, Jackowi Brzostowskiemu i Markowi Marciniakowi. Imprezę uświetnił koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy i dwa minirecitale: Pawła Ciesielskiego i Anny Tarasiewicz z Łodzi oraz Urszuli Ostrowskiej ze Złotego Potoku koło Częstochowy. Obecni na spotkaniu członkowie „Animy” zaprezentowali swoje wiersze, były także oczywiście wspomnienia, gratulacje i podziękowania. Imprezę poprowadzili członkowie koła: pochodząca z Sieradza, a mieszkająca obecnie w Krakowie Kamila Klimczak oraz dziennikarz radiowy i animator kultury Piotr Spottek.

  

     Gościem  sieradzkich twórców był  również poeta i krytyk literacki z Częstochowy dr Arkadiusz Frania. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Koło Literackie „Anima”, czyli poezja istnieje” powiedział m.in. :

„Szczęśliwy jest Sieradz, iż ma w swoich granicach administracyjnych Marię Duszkę – istotę na wskroś poetycką, która nie tylko tubylców potrafiła zarazić bakcylem kochania i tworzenia literatury. Zawsze podziwiałem autorkę tomu „Galeria Świat” za jej zapał organizacyjny i determinację oraz upór w dążeniu i opór stawiany wizji rzeczywistości bez poezji, bo na życie bez poezji Maria Duszka zgodzić się nie może, gdyż taka postawa byłaby nie tylko wbrew jej zasadom moralnym, ale i przeciw światu. Wspomniane, jakże wojownicze, cechy bywają przyrodzone chyba tylko kobietom, które, jak powszechnie wiadomo, górują nad mężczyznami siłą psychiczną. Plemię męskie bawiło się w wojny ubrane w ceremoniały, natomiast ród żeński toczył walki po cichu, bez fanfar, lecz z lepszym skutkiem, z pożytkiem. Zapewne wyboista droga czeka na każdego społecznika, kultywującego ideał pozytywistycznej pracy organicznej na niwie literackiej, bo to niełatwa sprawa wpuścić w arterie miejskie krwinki liryki.(…)

Na spotkaniach „Animy” wykuwały się talenty, pomysły na wiersze, które znalazły swój wspólnotowy materialny ślad między innymi w postaci dwóch antologii „Życie mi się zdaje” (2005) i „Optymistyka” (2007). Obie pozycje miałem przyjemność w swoim czasie recenzować. Należy zauważyć, że istnienie tego dziarskiego Koła nie ogranicza się do dysput, wymiany poglądów w trakcie mniej lub bardziej formalnych mityngów w salach i pokojach zaprzyjaźnionych instytucji, lecz teksty członków tej społeczności powstają realnie (jako utwory liryczne, satyryczne, limeryki, wiersze dla dzieci, piosenki), wychodzą do odbiorców i są obecne w prasie, w książkach zbiorowych czy osobnych tomach składanych coraz śmielej przez kolejnych autorów. Animowcy promują się również poprzez tzw. obce języki, teksty były wszak tłumaczone choćby na: angielski, niemiecki, francuski, serbski, litewski, rosyjski, węgierski, szwedzki i esperanto. Nie sposób wymienić wszystkich twórców związanych z sieradzkim ugrupowaniem od jego zarania (to zadanie dla bibliografów i dokumentalistów; mam nadzieję, że wcześniej czy później „Anima” doczeka się monografii), pozwolę sobie jednak wspomnieć, że w działaniach Koła, prócz Marii Duszki, uczestniczą obecnie m.in.: Agnieszka Jarzębowska, Anna Michalska-Sapkota, Alicja Królewicz, Katarzyna Jeznach, Marika Kmieć-Wymazała, Stanisława Halina Olbińska, Jolanta Miśkiewicz, Monika Milczarek, Artur Lewandowski, Dariusz Staniszewski, Marek Marciniak i Jakub Ludziejewski.

 

15anima2

fot. Jolanta Stelmasiak

 

Edward Stachura w swojej „opowieści – rzece” pt. „Wszystko jest poezja” napisał: „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”. Kilka lat wcześniej Tadeusz Różewicz kierował do czytelników dwuwers: „poetą jest ten który pisze wiersze / i ten który wierszy nie pisze”. W zasadzie należałoby zgodzić się z powyższymi frazami, wszak istnieją poeci bez pisma, poeci od zachwytów nad codziennością nieparający się przecież zapisywaniem wrażeń w lirykach, ale chciałbym dodać i swoje skromne zdanie, że chyba poetami pełną gębą stają się ci wrażliwi i odważni, a właściwie mający odwagę, by być wrażliwymi i sięgnąć po pióro. I jak to zwykle bywa w przypadku definiowania nieoczywistości, każda próba jej nazwania jeszcze mocniej zamydla, zadymia, zamąca obraz.

Siostry i Bracia z Koła Literackiego „Anima”, utrzymujcie na dotychczasowym poziomie wierność sobie, wierność literaturze.” – zakończył swój esej Arkadiusz Frania.

Z kolei sieradzki dziennikarz i autor wielu tekstów piosenek Krzysztof Lisiecki tak zrelacjonował jubileuszowy „Animy” w artykule zatytułowanym „Lekkość bytu?”:

     – Nasze dobro narodowe – tak mówi prezydent Sieradza, Paweł Osiewała o Marii Duszce, poetce i bibliotekarce z Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znam Marię od ponad dwudziestu lat i wiem, że prezydent ma rację. I nie chodzi tutaj tylko o te kilkanaście tomików wierszy, które napisała, czy nagrody przyznane jej i jak najbardziej zasłużone. Duszka jest dobrym duchem Sieradza dlatego, że zwyczajnie, jak tylko umie szerzy literaturę, poezję zwłaszcza. A to w tumanach chamstwa, chciejstwa i dziadostwa staje się coraz cenniejsze.

     Maria nie działa z przytupem, raczej jak obłoczek który nie przesłania słońca i z którego jest zazwyczaj mały deszcz. Tak też powstało przy wspomnianej Filii nr 2, dodajmy, że w Szpitalu Wojewódzkim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Koło Literackie „Anima”. Zjawisko nadzwyczajne, bowiem – jak potwierdzają znawcy filolodzy – od 1945 roku nie było w Sieradzu czegoś w rodzaju grupy poetyckiej, literackiej etc. W latach 70.,80. i 90. działał Klub Pracy Twórczej, prowadzony przez nieodżałowanych Feliksa Rajczaka i Sławomira Kołodziejczyka, ale był to konglomerat ludzi zajmujących się różnymi dyscyplinami sztuki, nie tylko literaturą.

     W tej sytuacji 15 lat temu „Anima” stała się rzeczywiście jasnym punkcikiem na kulturalnej mapce Sieradza. Cicho, bez większego rozgłosu skupiła Maria niczym ptasia mama mniej lub bardziej udanych poetów, ale z sercem do przeżywania i tak trwa. Przez „Animę” przewinęło się ze czterdziestu twórców, twórczyń, a i zwykłych-niezwykłych kibiców poetyckich iluzji. Wymienię tu tylko jedno nazwisko – Marek Marciniak, filolog angielski, z którego usług wielokrotnie korzystałem, czasem z uwagami od moich klientów telewizyjnych, że Marek jako lektor czyta bardziej po angielsku niż Anglik… Tłumaczy perfekcyjnie! Ale przecież to za mało, żeby tłumaczyć poezje Michała Zabłockiego, czy Adama Zagajewskiego. A Marek to robi z powodzeniem, czyli sam poetą być musi. Poetą z „Animy”.

 

15anima3

Poeci i ich przyjaciele, fot. Jolanta Stelmasiak

 

On i tych dwadzieścioro pozostałych, bo tylu ich teraz jest razem, mają za sobą publikacje w antologiach i czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Bywają laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Mało kto o tym wie! W piątek 24 listopada byłem jednym z tych, którzy współtworzyli uroczystość 15-lecia „Animy” w Spółdzielczym Domu Kultury SSM, gdzie kiedyś czułem się prawie jak w domu… I teraz też, choć przez chwilę, bo w obłoczku poezji i wśród ludzi jej ciekawych. Zrozumiałem wtedy ostatecznie fenomen Koła Literackiego „Anima”. Doktor Arkadiusz Frania, filolog polski i poeta z Częstochowy tak oto rozpoczął recenzję antologii p.t. “Optymistyka”, wydanej przez Koło Literackie „Anima” dziesięć lat temu: 
“Smażyć się będzie w piekle zapomnienia miasto, które nie dba o swoich poetów. Sieradz będzie w niebie. Sieradz to wyjątkowo dobre miejsce dla literatury. ” (…)

Oprac. MD

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko