Konecka Krystyna

0
310

     KRYSTYNA KONECKA – urodziła się w Dobiegniewie, w repatrianckiej rodzinie z Wileńszczyzny. Dzieciństwo spędziła w Gorzowie Wlkp. i w Tychach. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowego Studium Kulturalno – Oświatowego na Uniwersytecie Śląskim. Poetka i dziennikarka (pracowała w tygodniku „Echo” w Tychach, przy którym utworzyła grupę poetycką „Symbol”, następnie w miesięczniku reportażu „Kontrasty” i „Gazecie Współczesnej” w Białymstoku, współpracuje z czasopismami w kraju oraz e-tygodnikiem Pisarze.Pl.

     Zajmuje się też fotografią, dokumentuje tematy i środowiska literackie, publikując zdjęcia w prasie, książkach i prezentując je na ekspozycjach w kraju (m.in. w Białymstoku, Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze) i za granicą (w Bristolu, Anglia i w Wilnie, Litwa).

     Należy do Związku Literatów Polskich,  Oddział w Warszawie (podczas Zjazdu ZLP w 2015 r. została wybrana na przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego przy ZG ZLP).

     W poezji Krystyna Konecka preferuje sonety (w tym sonetti a corona), jest autorką kilkunastu książek poetyckich. Jej wiersze, związane z naturą i szeroko pojmowaną kulturą, znajdują się w polskich oraz zagranicznych czasopismach, antologiach i na portalach (m.in. w Czechach, Indiach i Korei Południowej, na Litwie, w Rosji, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech). Wydała też dwie książki reportażowe z podróży po Półwyspie Koreańskim.

     Za dokonania twórcze otrzymała wysokie oceny krytyków oraz nagrody (m.in. Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki, Srebrną Buławę Hetmańską i Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, Laur Poezji 21. Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej). Uczestniczy w międzynarodowych gremiach literackich. Na XXXV Warszawską Jesień Poezji (2006) przygotowała fotograficzny retrospektywny album – almanach z dziesięciu wcześniejszych edycji tej imprezy pt. „Chwile i lata”.

     Od wielu lat Krystyna Konecka pasjonuje się postacią i dziełem Williama Szekspira, wędrując jego śladami po Wielkiej Brytanii. Jej tom sonetów pt. „Ogrody Szekspira”, wraz z przekładami Ewy Sherman, został włączony do zbiorów bibliotecznych The Shakespeare Centre w Stratford-upon-Avon. Otrzymała też wyróżnienie Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w 2003 r. oraz Nagrodę Specjalną – puchar Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w ogólnopolskim konkursie poetyckim O Buławę Hetmańską. W kwietniu 2016 r. uczestniczyła w obchodach jubileuszu 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira w Stratford-upon-Avon.

      Związana blisko z ziemią urodzenia, Krystyna Konecka systematycznie odwiedza Dobiegniew, gdzie spotyka się z młodzieżą szkolną i przyjaciółmi, utrzymuje też stałe kontakty ze środowiskiem literackim Zielonej Góry. Od lat należy do Anglo – Polish Society of the West of England, promując polską kulturę i jej związki z Wielką Brytanią. Jest członkiem Literackiej Rady Redakcyjnej przy Instytucie Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jej sylwetka znajduje się w publikacji „Artyści Białegostoku. XVIII – XX wiek”.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 Książki poetyckie:

„Sonety codzienne” (1978),

„Pory mroku” (1984), 

„Ślady na jeziorach” (1986),

„Powrót z Erolandu” (1986),

„Ślady na jeziorach” (1988 i w albumie fotograficznym Włodzimierza Łapińskiego „Wigry, Kanał Augustowski, Puszcza…”, 2002),

„Znad Wilii” (1991),

„Miejsca” (1994),

„Cisza” (1997),

„A.M.” (1998),

„Leśne misteria” (w albumie fotograficznym Włodzimierza Łapińskiego, 2001),

„Ogrody Szekspira” (2003),

„Biały kruk” (2007),

„Isabelle, mon amour” (2010),

album „Listy dobiegniewskie” (2010/2011),

„Szklana kula. Wiersze dla Ireny i Wojciecha Weissów” (2013),

„Koneksje. Wybór sonetów / Connections. Selected sonnets”, przekład Ewa Sherman (2015),

„Bard ze Stratfordu. Mapa sonetów. Bard from Stratford. Map of sonnets”, przekład Ewa Sherman (2016),

„Ultima Thule. Głosy Islandii”, przekład Ewa Sherman (2017).

 

Książki reporterskie:

 

„Koreański koń Czhollima” (1989),

„Korea. Kraj porannej ciszy” (1991).

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko