2016-07-18 spotkanie autorskie z prof. dr hab. Przemysławem Urbańczykiem

0
194
Zysk i S-ka Wydawnictwo oraz Dom Kultury “Podgórze”
serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z prof. dr hab. Przemysławem Urbańczykiem
poświęcone jego najnowszej książce “Co się stało w 966 roku?”
18 lipca
godz. 18:00
Dom Kultury “Podgórze”
ul. Sokolska 13
Kraków
 

Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie czytelników z aktualnym stanem dyskusji nad przyczynami, okolicznościami, a nawet samą datą chrztu Mieszka I. Przegląd źródeł historycznych i świadectw archeologicznych pokazuje, że udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na mnożące się wątpliwości jest bardzo trudne. By móc wyrobić sobie własne zdanie, czytelnik tym bardziej powinien zaznajomić się z dostępnymi dziś informacjami.

Okoliczności i przyczyny decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu świętego, co w konsekwencji zapoczątkowało proces konwersji jego poddanych, nie znalazły należytego oświetlenia w źródłach pisanych, powodując ożywioną, trwającą do dziś dyskusję wśród mediewistów. W ramy tej dyskusji wpisuje się głos archeologa – prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka, który włączył do niej wymowę źródeł archeologicznych. Na podstawie dostępnych świadectw materialnych sformułował spójną hipotezę, osadzoną w dających się źródłowo uchwycić procesach historycznych, ujmującą w sposób realistyczny skutki konwersji władcy. Podzielam jego sąd, iż była ona ograniczona do ówczesnych elit społecznych. Natomiast teza, iż Mieszko był chrześcijaninem “z urodzenia” i pochodził z chrześcijańskiej dynastii wielkomorawskich Mojmirowiców, jest wielce dyskusyjna. Kwestię tę zapewne pozwolą oświetlić dopiero badania kopalnego DNA, jednak bez względu na biologiczne pochodzenie Mieszka I można już dziś stwierdzić, że był wybitnym organizatorem polskiego państwa, co podkreśla Autor książki.

rof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko