2016-01-21 PROMOCJA DWUJEZYCZNEGO TOMU WIERSZY STANISŁAWA NYCZAJA

0
202

PROMOCJA DWUJEZYCZNEGO TOMU WIERSZY STANISŁAWA NYCZAJA „ŻARLIWY NIEPOKÓJ”

w jęz. polskim i bułgarskim

w tłumaczeniu ŁYCZEZARA SELIASZKIEGO

 

21 stycznia 2016 (czwartek), godz. 18.00
BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY
al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

 

Tom wierszy Żarliwy niepokój jest nasycony filozofią i metafizyką, ale w żadnej mierze nie jest przeintelektualizowany. To poezja w najwyższym stopniu emocjonalna, odwołująca się do wrażliwości, będąca najczystszą liryką.

Stefan Jurkowski

Stanisław Nyczaj  – poeta, eseista, aforysta, edytor, animator życia literackiego.

Po repatriacji z Kresów Wschodnich (1945/46) w Opolu, gdzie ukończył polonistykę, organizował na WSP konwersatoria z Jerzym Grotowskim, debiutował jako poeta i krytyk literacki, przewodził środowisku młodoliterackiemu. W 1972 przeniósł się do Kielc. Prezes Kielecko-Radomskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego (1973–1996), następnie do chwili obecnej prezes Kieleckiego Oddziału ZLP. W 2000–2015 członek Prezydium ZG ZLP. Od 1997 red. nacz. „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Animator licznych sesji, seminariów, konkursów, plenerów literackich.

Wydał spośród tomów poetyckich np. Najcichsza odwaga (1977, nagroda „Przemian”), Puls. Poemat dramatyczny z muzyką Mirosława Niziurskiego (1988, nagroda „Głosu Nauczycielskiego”), Wiersze wybrane (1994. nagroda Świętokrzyskiej Premiery Literackiej), dwujęzyczny wybór w  j. czeskim i polskim Poezie / Poezje (Opava 1999), Poezje wybrane (2008, Biblioteka Poetów LSW), Przedążyć pęd Ziemi (2009), Arcymiara (2014), Pojedynek z Losem (2015), wybór Żarliwy niepokój także w j. polskim i angielskim, zbiór Aforyzmy i fraszki (2006), jak również książki eseistyczne: Metafizyka tworzenia (2007, styp. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia (2010). Tłumaczony na angielski, białoruski, bułgarski, czeski, rosyjski. Członek Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC).

Laureat nagród m.in. im. J. Iwaszkiewicza (2008), im. W. Hulewicza (2010), MKiDN (2013). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Medalem Gloria Artis (2014).

 

Łyczezar Seliaszki jest poetą, eseistą, prozaikiem, tłumaczem z języka polskiego. Jest autorem 18. tomików poetyckich. Oprócz tego napisał kilka tomów opowiadań, esejów, a także studium, poświęcone twórczości wybitnego poety bułgarskiego Atanasa Dałczewa. Intensywnie tłumaczy z języka polskiego. Wydano do tej pory w Bułgarii 15 książek polskich autorów w jego tłumaczeniu.

Wyróżniony wieloma państwowymi i międzynarodowymi nagrodami, m.in. Dyplomem Honorowym za aktywną pracę translatorską, przyznanym podczas VI Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Warszawie (2013), I nagrodą – „Słowiańską Broszką” wraz z dyplomem – w czasie II Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Londynie (2014) oraz m.in. Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko