XX CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI – program

0
111

Organizatorzy

XX  CIECHANOWSKIEJ  JESIENI  POEZJI

z a p r a s z a j ą

7-8 października 2015 r.  

 

 

PROGRAM:

 

7. X. 2015  (środa) – Ciechanów-Sokołówek-Mława

 

10.00-11.00 – spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i

                      Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/

11.00-12.30 – spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach,

                          równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znany poeta i prozaik z Warszawy                 

                           Juliusz Bolek/

12.30-13.30   – obiad  /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w  Ciechanowie/

13.30-15.00    – Wyjazd śladami pisarki i pedagog Zuzanny Morawskiej: do Sokołówka i

                          Mławy

15.00-16.30   – promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 17

                        „Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog” /Zespół Placówek Oświatowych

                        nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Morawskiej w Mławie/, w programie też

                        część artystyczna w wykonaniu uczniów                       

18.00 -19.00  – zakwaterowanie, kolacja /hotel Mława /

20.00-23.00  – Noc Poetów, koncert poezji śpiewanej Jacka Mianowskiego /hotel Mława, sala

                        Rycerska/

 

8. X. 2015 (czwartek) – Opinogóra-Ciechanów

 

8.00-  9.00    – przejazd do Opinogóry

9.00-11.00    – złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i Janusza Królika,

                       zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

11.00-12.30 – XVII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie Sergiusz

                         Sterna-Wachowiak z Poznania, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

                          prowadzi dr Teresa Kaczorowska/   

12.30-14.00  – przejazd do Ciechanowa

14.00-15.00  – uroczyste rozstrzygnięcie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

                       „O Laur Opina” (Jury: Bohdan Urbankowski, Stanisław Kęsik, Bożenna

                        B. Parzuchowska), /Galeria im. B. Biegasa PCKiSz w Ciechanowie/

                     –  koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz

                        uczniów PSM II st. w Ciechanowie i uroczyste zakończenie XX

                        Ciechanowskiej Jesieni Poezji  /Galeria im. B. Biegasa PCKiSz w

                        Ciechanowie/

18.00            – obiad /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz w Ciechanowie/

 

 

Organizatorzy:

– Związek Literatów na Mazowszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

– Miejski Dom Kultury w Mławie

– Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Morawskiej w Mławie

– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 

Partnerzy:

– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

– Urzędy Miasta: w Ciechanowie i Mławie

– Stowarzyszenie „Sokołówek” im. T. Klonowskiego

 

 

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 17 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi i innym).

    W 2015 roku, z okazji 175. rocznicy urodzin Zuzanny Morawskiej (1840-1922) – odchodzącej w zapomnienie pisarki, znanej w okresie pozytywizmu działaczki oświatowej i pedagog, CZL nr 17 nosi tytuł „Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog”. Dużo w nim miejsca poświęcone będzie tej literatce pozytywistce, pisarce dla dzieci i młodzieży, nauczycielce. Współpracowała też z prasą, m.in. z „Przyjacielem dzieci” i „Bluszczem”.        

   Zuzanna Morawska urodziła się w Sokołówku pod Ciechanowem, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Potem nauczała dzieci w domach ziemian, głównie w okolicach Sieradza i Kalisza. Następnie przeniosła się do Warszawy, a w wieku prawie 60 lat – w okolice Mławy (nabyła posiadłość Zulinek). W Warszawie prowadziła z W. Rafalską tajną pensję dla dziewcząt pod nazwą Szkoły Rzemiosł (18861898), działała w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. W Mławie podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego i historii na pensji dla kobiet (przy ul. Sienkiewicza stoi ten budynek), pisała książki, należała do Kółka Ziemian Mławskich. Za prowadzenie tajnego nauczania była aresztowana i więziona (1905 -1906). Po sprzedaniu posiadłości pod Mławą, kupiła niewielkie mieszkanie przy Starym Rynku, w którym do końca życia udzielała korepetycji i prowadziła tajne nauczanie. Pochowana została na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca (21 sierpnia 1993 r., z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, uroczyście odsłonięto nową płytę nagrobną, ufundowaną przez mławski INSBUD S.A. ). W Mławie imię Zuzanny Morawskiej nosi jedna z ulic i od 1994 r. – Szkoła Podstawowa nr 7, przy ul. Ordona, gdzie ustawiono jej popiersie.

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko