Szkoła Mistrzów, podyplomowe studia technik pisarskich

0
329

Szkoła Mistrzów, podyplomowe studia technik pisarskich


Instytut Literatury Polskiej


Wydział Polonistyki UW


Zaprasza:


– absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych;


– osoby po studiach wyższych I lub II stopnia, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości;


– kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatry, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą);


– nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.


 

Program studiów podyplomowych zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej – polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.


Adres studiów:

Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

pokój nr 25


Orientacyjny termin rozpoczęcia studiów

 17 października 2015

 

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja – do 30 września, zainteresowani proszeni są o przesłanie 2-5 stron tekstu na adres: szkolamistrzow@uw.edu.pl

Kierownik studiów: dr Żaneta Nalewajk -Turecka

e-mail: zaneta_nalewajk@o2.pl

i pod nr. tel. (22) 55 21 020


Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko