10. Festiwalu Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni

0
88

10. Festiwalu Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni

Szesnastego maja w Gdyni rozpocznie się Fe­sti­wa­l Sztuk Współ­cze­snych R@port. Organizatorzy informują, że w trakcie festiwalu  zo­sta­nie po raz ósmy przyznana Gdyń­ska Na­gro­da Dra­ma­tur­gicz­na. Spośród blisko 200 utwo­rów zostało wybrane pięć tekstów finałowych. Or­ga­ni­za­to­rem te­atral­nej im­pre­zy jest Teatr Miej­ski w Gdyni im. Wi­tol­da Gom­bro­wi­cza.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko