Biblioteki Przyszłości – ogólnopolska debata rozpocznie się w Krakowie!

0
76

Biblioteki Przyszłości – ogólnopolska debata rozpocznie się w Krakowie!

 

15 kwietnia Instytut Książki inauguruje w Krakowie program ogólnopolskich konferencji pod nazwą Biblioteka Nowaktórych celem jest wypracowanie założeń i kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe lata. I edycja, zatytułowana Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych, będzie poświęcona zmieniającej się roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Wezmą w niej udział najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej BrytaniiWspółorganizatorem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

Podczas pierwszego spotkania zagraniczni prelegenci zaprezentują strategie i wizje dotyczące funkcjonowania bibliotek powstające w ich krajach. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak powinna wyglądać idealna biblioteka przyszłości i w oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie jej rozwoju. Zaprezentowane zostaną ramy społeczne, prawne i polityczne, jakie muszą zostać stworzone, aby biblioteki mogły dobrze wykonywać swoje zadania informowania, uczenia i integrowania. 

 

W ramach pierwszego seminarium wystąpią: Brian Ashley – dyrektor ds. bibliotek w angielskim Arts Council, dwukrotnie wybrany do National Executive of the Society of Chief Librarians, Jens Thorhauge – wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, Emmanuel Aziza – zastępca dyrektora Biblioth`eque publique d’information (Centre Pompidou), a także Klaus-Peter Böttger – dyrektor biblioteki miejskiej w Essen. Debatę podsumowującą seminarium poprowadzą Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

 

Seminarium ma charakter zamknięty i jest adresowane przede wszystkim do specjalistów z branży, zajmujących się na co dzień kreowaniem roli i funkcji bibliotek publicznych: dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych, a także przedstawicieli urzędów miejskich i wojewódzkich. Weźmie w nim udział łącznie 200 słuchaczy z całego kraju.

 

Seminaria Biblioteka Nowa odbywać się będą cyklicznie dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Program pięciu konferencji zostanie zrealizowany w latach 2015-2017. Tematem kolejnych seminariów będą odpowiednio nowe koncepcje bibliotek na przykładach najlepszych placówek europejskich, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka. Kolejne edycje odbędą się w Warszawie i we Wrocławiu.

 

Instytut Książki od kilku lat realizuje programy mające pomóc bibliotekom publicznym przekształcić się w  „centra dostępu do wiedzy i kultury”, a także w miejsca odpowiadające różnym oczekiwaniom, takim jak: opieranie się na mediach elektronicznych i zasobach cyfrowych, wspomaganie „media literacy”, tworzenie przestrzeni do poszukiwań i inspiracji, czy też wsparcia dla różnych grup wiekowych. Dzięki takim programom jak: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek, MAK+ czy Szkolenia dla bibliotekarzy (realizowanym obecnie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), zmiany te są możliwe. Od 2011 do końca 2015 r. zbudowanych lub zmodernizowanych zostanie 245 budynków bibliotecznych w małych miejscowościach. Od 2010 r. przeszkolono 5 300 bibliotekarzy. Jednocześnie jednak konieczne wydaje się wyznaczenie na płaszczyźnie bardziej ogólnej kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych, będącego odpowiedzią na potrzeby społeczne w czasach postępującej cyfryzacji. I temu celowi ma służyć cykl seminariów Biblioteka Nowa – mówi Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki.

 

Kraków może się poszczycić organizacją najbardziej prestiżowych projektów literackich w tej części Europy – mówi Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta.Kraków staje się miastem globalnym, a tytuł Miasta Literatury UNESCO wyznacza kierunek rozwoju literatury, która w  doskonały sposób pośredniczy między światami czytelników i pisarzy. Wspieranie działań programowych dotyczących oferty i funkcjonowania miejskich bibliotek publicznych jest jednym z kluczowych elementów strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO, sformułowanej we wniosku aplikacyjnym Krakowa z 2013 r. Krakowskie Biuro Festiwalowe, jako instytucja odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i operator tytułu Miasta Literatury UNESCO wspiera i aktywnie włącza się w inicjatywy na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, mające na celu dostosowanie oferty i funkcji bibliotek publicznych do dynamicznie zmieniających się potrzeb współczesnego odbiorcy, organizując szereg debat, wydarzeń, a także przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.

 

Seminarium odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, którego operatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe to wiodąca polska instytucja realizująca najważniejsze wydarzenia kulturalne w skali kraju i Europy. Organizuje prestiżowe festiwale: Misteria Paschalia i Sacrum Profanum, jest także promotorem takich projektów kulturalnych jak: Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego PKO Off Camera, cykl Opera Rara, czy literacki Festiwal Conrada. KBF jest także wydawcą magazynu „Karnet”, operatorem ICE Kraków Congress Centre oraz Krakow Film Commission, operatorem wydarzeń kulturalnych w Kraków Arenie oraz koordynatorem projektu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Dodatkowo administruje punktami sieci informacji miejskiej InfoKraków, a także prowadzi portale Krakow.travel i Kids In Kraków. Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

 

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działającą od stycznia 2004 r. Do głównych zadań Instytutu należy popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju oraz polskiej literatury na świecie. Instytut promuje najlepsze polskie książki i ich autorów, wspiera tłumaczy i zagranicznych wydawców, zajmuje się też promocją polskiej literatury poprzez zapewnienie jej obecności na najważniejszych międzynarodowych targach książki na świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wspiera budowę i modernizację bibliotek publicznych, organizuje szkolenia dla bibliotekarzy oraz stworzył i wdraża system katalogowy MAK+. Instytut Książki administruje programami dotacyjnymi Ministra Kultury w obszarze literatury: Promocja czytelnictwa, Literatura i Partnerstwo publiczno-społeczne. Więcej na:www.instytutksiazki.pl

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko