XIX CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI – program

0
80

Organizatorzy

XIX  CIECHANOWSKIEJ  JESIENI  POEZJI

z a p r a s z a j ą

8-9 października 2014 r.     

 

PROGRAM:

 

8. X. 2014  (środa) – Ciechanów-Koziczyn-Regimin


10.00-11.0   – spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/

11.00-13.00    – spotkania autorskie pisarzy w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty

                          poetyckie /prowadzi Bohdan Wrocławski /

13.00-14.00    – obiad  /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w  Ciechanowie/

14.00-15.00    – Wyjazd do Koziczyna, miejsca urodzenia Bolesława Biegasa i

                         rodzinnej gminy Regimin

15.00-16.30   – promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 16

                        Bolesław Biegas – artysta i literat /Gminny Zespół Szkół w Regiminie/, w

                        programie: część artystyczna w wykonaniu uczniów                       

18.00 -18.30  – otwarcie wystawy biograficznej o Bolesławie Biegasie z Muzeum

                         Mazowieckiego w Płocku /Galeria im. B. Biegasa PCKiSz w Ciechanowie/

18.30-19.00  – kolacja /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/

19.00-21.00  – Scena Zaułek – wystąpią: Adrianna Biedrzyńska, Dariusz 

                        Kowalski, Marek Majewski, Tomasz Salej, Tomasz Szwed, Rafał Grząka,     

                        Wojtek Gęsicki /Sala widowiskowa, PCKiSz w Ciechanowie/

21.00-23.00  – Noc Poetów /Galeria im. B. Biegasa, PCKiSz w Ciechanowie /

 

9. X. 2014 (czwartek) – Opinogóra

 

8.00- 9.00     – przejazd do Opinogóry

9.00-11.00    – złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum

                       Romantyzmu w Opinogórze,

11.00-12.30  – XVI Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z prof. Kazimierzem

                       Świegockim /prowadzi dr Teresa Kaczorowska/   

12.30-14.00  – przerwa na kawę

14.00-15.00  – rozstrzygnięcie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur

                        Opina” (jury: prof. Zbigniew Chojnowski, Bohdan Wrocławski, Stanisław

                        Kęsik)

                     –  koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów oraz Marka Saleja

                        (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

15.00            – obiad    

 

Organizatorzy:

– Związek Literatów na Mazowszu

– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

– Gminny Zespół Szkół w Regiminie

– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Sponsorzy:

– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

– Intour w Ciechanowie

Patronat medialny:

„Tygodnik Ciechanowski”

 

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 16 Bolesław Biegas – artysta i literat – ten ukazujący się od 16 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu literatowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. ks. Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu, Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Konopnickiej, powstańcom styczniowym literatom i innym).

    W 2014 roku, z okazji 60. rocznicy śmierci Bolesława Biegasa (1877-1954), „CZL” nr 16 noszą więc tytuł Bolesław Biegas – artysta i literat. Dużo miejsca w periodyku poświęcono temu rzeźbiarzowi, malarzowi i dramatopisarzowi, urodzonemu w Koziczynie w ubogiej rodzinie chłopskiej, którego kariera artystyczna zaczęła się w Ciechanowie, dzięki pomocy zacnych obywateli z regionu: ks. Aleksandrowi Rzewnickiemu z Koziczynka, Franciszkowi Rajkowskiemu z Ciechanowa, Aleksandrowi Świętochowskiemu z Gołotczyzny i hr. Adamowi Krasińskiemu z Opinogóry. Dzięki nim studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, wyjechał do Paryża, gdzie zdobył niezwykłe powodzenie, wystawiał swoje prace, wydawał i wystawiał na paryskich scenach dramaty, zdobywał nagrody. Nad Sekwaną też zmarł i został pochowany, a w Bibliotece Polskiej PTH-L istnieje Muzeum Bolesława Biegasa.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko