Skradzione w Krakowie dzieła sztuki wróciły do Polski

0
86

Szesnastowieczny obraz oraz dwie rzeźby z brązu wróciły do Polski dzięki działaniom MSZ, Ambasady RP na Ukrainie oraz pomocy ukraińskich służb ochrony porządku. Dzieła zostały skradzione z antykwariatów i domów aukcyjnych na terenie Krakowa w 2006 r. i wywiezione na Ukrainę. Dzisiaj podsekretarz stanu w MSZ Bogusław Winid przekazał je Prokuraturze Generalnej, która prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży.

– Bardzo dziękujemy wszystkim służbom ukraińskim za pomoc w odzyskaniu skradzionych dzieł sztuki. Bez ich zaangażowania dzieła te nie wróciłby do Polski – powiedział podczas uroczystości wiceminister Bogusław Winid. – Apelujemy również do domów aukcyjnych o staranniejsze i właściwe zabezpieczanie zbiorów – podkreślił.

W imieniu prokuratury odzyskany obraz i rzeźby odebrał Józef Gemra, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.

Odzyskane dzieła to “Zwiastowanie” – obraz szkoły nadreńskiej pochodzący z XVI w, a także dwie rzeźby z brązu: figurka chłopca trzymającego gęsi oraz grupa rzeźbiarska – dwa bażanty. Autorem pierwszej z rzeźb jest drezdeński rzeźbiarz Richard Daniel Fabricius (1863-1923), drugiej – Francuz August Cain (1822-1894), cieszący się dużą popularnością twórca paryskich pomników i niewielkich rzeźb przedstawiających dzikie i domowe zwierzęta. Obie prace są sygnowane.

Jest to druga część zabytków skradzionych w Polsce przez tych samych sprawców. W grudniu 2008 r. udało się odzyskać cztery zabytki ze zbiorów muzealnych, eksponowane w roku 2006 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na wystawie “Napoleon i Polacy”.

Dzięki działaniom MSZ do kraju wróciły wtedy: Wielki Krzyż Orderu Legii Honorowej ze wstęgą z 1809 roku, należący do księcia Józefa Poniatowskiego; osiemnastowieczna srebrna czara (wywieziona z Kremla w roku 1812), stanowiąca własność Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie; Gwiazda do Wielkiej Wstęgi Orderu Virtuti Militari, pochodząca ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Order św. Stanisława, skradziony z Muzeum w Kórniku pod Poznaniem.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko