Turniej Jednego Wiersza 42. Warszawskiej Jesieni Poezji.

0
78

Turniej Jednego Wiersza 42. Warszawskiej Jesieni Poezji.

 

Zapraszamy wszystkich poetów do udziału w Turnieju Jednego
Wiersza, który odbędzie się podczas festiwalu Warszawska Jesień Poezji. W tej  42 już edycji, organizowanej przez ZG Związek Literatów Polskich,  patronat honorowy
objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego P. Bogdan
Zdrojewski. „Turniej”   odbędzie się 12 października 2013 r.  o godz.17-tej w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89. .

Do konkursu zapraszamy debiutantów, a także członków organizacji  literackich     
i uczestników Festiwalu.   Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.


Warunki uczestnictwa:


1. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja własnego utworu. W uzasadnionych
organizatorzy  mogą wyrazić zgodę na odczytanie  utworu przez osobę wskazaną przez autora. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni poeci, którzy uprzednio  zarejestrują się. Rejestracji można będzie dokonać
w dniu 12.10.2013 r. w godz. 15:30 – 17:00. Podczas rejestracji należy przekazać  egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.

2. W Turnieju można przedstawiać  wyłącznie teksty własne. napisane w języku polskim,w innych konkursach literackich i niepublikowane w czasopismach oraz książkach (również na nośnikach  elektronicznych).

3. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów
a prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. Tematyka prezentowanych utworów jest dowolna. Milenawiązania do twórczości i postaci Juliana  Tuwima.

 

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Jury dokona wstępnej selekcji zgłoszonych utworóUtwory dopuszczone przez Jury będą mogły być prezentowane przez podczas Turnieju.

 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko