2013-10-04„Co z tą ironią?”

0
125

„Co z tą ironią?”

 

Muzeum Literatury w Warszawie zaprasza 3 października o godz. 18.00 na spotkanie z prof. Zofią Mitosek, autorką książki „Co z tą ironią?”.

 

„Co z tą filozofią?”to zbiór studiów poświęconych ironii w kulturze, filozofii i literaturze. Wychodząc z opozycji postawy żarliwej, nastawionej na artykulację przekonań, oraz postawy zdystansowanej, autorka odróżnia różne postacie ironii – od ironii retorycznej do ironii krytycznej, stawiającej pod znakiem zapytania wszystkie autorytety i przekonania w imię pluralistycznej, a niekiedy nihilistycznej wizji świata.

 

Zofia Mitosek – teoretyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą publikację naukową opublikowała w „Studiach Filozoficznych” (1967/3). Doktorat uzyskała w 1973 roku na podstawie pracy „Funkcje stereotypów w literaturze” w Zakładzie Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zaś habilitację  w 1982 r. na podstawie dysertacji „Teorie badań literackich. .Zarys historyczny” w tym samym zakładzie. Wykładała na Université des Sciences Humaines w Strasburgu, Université de Provence w Aix-en-Provence oraz  w Département de Littérature Comparée Université de Montreal oraz na Université Paris IV Sorbonne. Opublikowała m.in.: Literatura i stereotypy (1974), Teorie badań literackich. Przegląd historyczny (1983), Mimesis. Zjawisko i problem (1997), Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej (2003).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko