Dariusz Tomasz Lebioda – IMAGINACJA I ESCHATOLOGIA

0
119

Dariusz Tomasz Lebioda


IMAGINACJA I ESCHATOLOGIA

                                          

 

Krym-Foto R. CzęstochowskiWyobraźnia poetycka Mickiewicza jest tworem autonomicznym, wyraźnie manifestującym swoją odmienność w stosunku do poprzedniej epoki i wcześniejszych imaginacyjnych peregrynacji. Jej zdumiewającą cechą jest kombinatoryczna wynalazczość, nieustające pulsowanie znaczeń i symboli. Autor Świtezianki należy do tych poetów, którzy stale szukają w sferze wyobrażeniowej czegoś nowego, stale pragną modyfikować język i kształt poetyckiego przedstawienia. To miedzy innymi dlatego Mickiewicz jest współtwórcą naszego języka narodowego, bardzo ważnym jego prawodawcą i innowatorem. jest też poeta fundamentem polskiej wyobraźni i fantazji – poprzez obrazy wielkich kosmicznych głębin, swobodnie wirujących w przestworzu galaktyk, a potem poprzez przedstawienia ciągnących się bez końca morskich dali, pustych stepów, śnieżnych pustkowi i lodowych gładzi wpłynął Mickiewicz na rozszerzenie i pogłębienie naszej imaginacji. Dopiero od jego wystąpienia polska poezja zaczyna zdecydowanie orbitować ku mitowi i niewyobrażalnym, symbolicznym opozycjom jakie zawsze charakteryzowały sztukę najwyższych lotów. Przyjrzyjmy się kilku poetyckim wynalazkom wyobraźniowym Mickiewicza na przykładzie pierwszego sonetu krymskiego Stepy Akermańskie.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko