Przyznają Nagrodę im. Jerzego Turowicza

0
138

W grudniu po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda im. Jerzego Turowicza. Wyróżniane będą dzieła żyjących polskich twórców reprezentujące wartości, które były bliskie wieloletniemu redaktorowi naczelnemu “Tygodnika Powszechnego”.


Nagrodę ustanowiła Fundacja Jerzego Turowicza, która opiekuje się spuścizną Jerzego Turowicza, utrwala pamięć o nim i przypomina o ideach, które starał się zaszczepić, redagując pismo.

Nagrodę będzie mógł zdobyć autor “wybitnego i oryginalnego” dzieła literackiego, naukowego, plastycznego, muzycznego, teatralnego lub filmowego, które znajduje się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności.

Jak podkreśliła Fundacja dzieło to powinno reprezentować wartości bliskie Turowiczowi m. in. personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, tolerancję i dialog będące podstawą funkcjonowania społeczeństwa, sprzeciw wobec ksenofobii, a zwłaszcza antysemityzmu, rewidowanie utrwalonych stereotypów.

Wyróżniane będą dzieła opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok jej przyznania. Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji Jerzego Turowicza.

Kapitule nagrody przewodniczy dziennikarz “Tygodnika Powszechnego” i prezes Fundacji Jerzego Turowicza Tomasz Fiałkowski, a zasiadają w niej: Teresa Bogucka, Józefa Hennelowa, Dominika Kozłowska, Marcin Król, Tomasz Cyz, Jarosław Makowski, Wawrzyniec Smoczyński i Adam Szostkiewicz.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie kapituły, Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje “Tygodnika Powszechnego”, “Znaku” i innych czasopism kulturalnych, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

W pierwszym etapie kapituła nominuje siedem dzieł, w drugim wyłoni spośród nich laureata. Wręczenie nagrody odbędzie się na początku grudnia, w 101. rocznicę urodzin jej patrona.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko