2013-06-06 – Premodernizm Norwida

0
82

Premodernizm Norwida


Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział warszawski serdecznie zaprasza 5 czerwca o godz. 17.00 na spotkanie poświęcone najnowszej książce Wiesława Rzońcy: Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku

Spotkanie poprowadzi Karol Samsel. Spotkanie odbędzie się w sali 4 na Wydziale Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/2

Dr hab. Wiesław Rzońca jest polonistą i literaturoznawcą. Zajmuje się literaturą okresu romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Cypriana Norwida. Temu poecie dr hab. Wiesław Rzońca poświęcił trzy monografie książkowe (w tym rozprawę habilitacyjną – 2005/2006) oraz ponad 20 studiów i artykułów, z których 13 powstało i zostało opublikowanych w okresie  pohabilitacyjnym. Ponadto w dorobku naukowym dr. hab. Wiesława Rzońcy znajdują się opracowania dotyczące twórczości A. Mickiewicza, J. Kasprowicza, J. I. Krasińskiego, J.  Słowackiego, W. Szymborskiej, G. Grassa, T. Mauna. Zainteresowania literaturą niemiecką wiążą

się z jego pobytem na Uniwersytecie w Tybindze (1999-2004), gdzie prowadził lektorat języka  polskiego, a także zajęcia o charakterze seminaryjnym i wykłady.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko