Tomasz Sobieraj – Za bramami

0
202

Tomasz Sobieraj

Za bramami Ziemi Obiecanej,

czyli sto widoków miasta Łodzi

Założeniem projektu fotograficznego Za bramami Ziemi Obiecanej była artystyczna interpretacja rzeczywistości zachowująca jednocześnie właściwości krytycznego dokumentu. Z kolei cel tej pracy to uzyskanie obrazu zdegradowanej przestrzeni miejskiej, ale w uniwersalnym duchu humanistycznym wywodzącym się m.in. od fotografii Walkera Evansa, Eugene Smitha czy Dorothei Lange. W fotografii interesuje mnie eksploracja wszelkiej liminalności, problem transpozycji na obraz fotograficzny heideggerowskiej koncepcji doświadczenia skończoności jako warunku metafizyczności i transcendencji; zajmuje mnie zagadnienie fotograficznej prawdy i kłamstwa oraz kwestie społeczne. Z powodu dzisiejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej Łódź jako miasto umierające, właściwie dobijane, jest idealnym miejscem do realizacji przedsięwzięć artystycznych poruszających tę problematykę. Koncepcją projekt ten nawiązuje dosyć przewrotnie do cyklu drzeworytów Hokusaia Sto widoków góry Fuji. Podobnie jak japoński artysta chciałem w stu esencjonalnych obrazach przeprowadzić pogłębioną analizę, w tym przypadku jednak analizę tworu antropogenicznego, wielowymiarowego układu, jakim jest miasto, a szczególnie jego ukryte za bramami enklawy – podwórza. Wszystkie fotografie powstały latem 2012 roku w ścisłym śródmieściu Łodzi, w pobliżu ul. Piotrkowskiej; do ich realizacji używałem całkowicie mechanicznego, starego aparatu małoobrazkowego i ziarnistej błony fotograficznej wywołanej kontrastowo.

Od września do końca października 24 fotografie z tego cyklu będą pokazywane w ramach SAFOTO Fotoseptiembre USA pod tytułem Signs of the Promised Land; kurator: Michael Mehl.

Zapraszam na stronę projektu www.sobieraj-zabramami.pl

Projekt sfinansowany ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko