Ku nowej filozofii dziedzictwa

0
132

Ku nowej filozofii dziedzictwa

 

24 stycznia o godz. 18.00 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na spotkanie „Ku nowej filozofii dziedzictwa”. Pretekstem do dyskusji jest wydany przez MCK zbiór esejów i artykułów autorstwa prof. Andrzeja Tomaszewskiego.

 

Obok gospodarza – dyrektora MCK prof. Jacka Purchli – w rozmowie wezmą udział: dr Ewa Święcka (autorka wyboru i opracowania tekstów zawartych w opublikowanym tomie), prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie).

 

Prof. Andrzej Tomaszewski (1934–2010) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie osobistości polskiej ochrony i konserwacji zabytków przełomu XX i XXI wieku. Od 1988 do 1992 roku dyrektor generalny Międzynarodowego Centrum Badań dla Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury ICCROM w Rzymie; w latach 1995–1999 Generalny Konserwator Zabytków. Starania prof. A. Tomaszewskiego, jako Generalnego Konserwatora Zabytków, doprowadziły do wpisania na Listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m. in. tak znaczących obiektów dziedzictwa kulturowego jak zamek w Malborku, zespół staromiejski Torunia oraz kościoły Pokoju w Świdnicy i w Jaworze na Śląsku. Prof. A. Tomaszewski był też przedstawicielem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, w Komitecie Dziedzictwa Kultury Rady Europy i prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W dorobku Profesora znajduje się ponad 150 publikacji (w tym ponad 50 za granicą) z dziedziny historii architektury i archeologii średniowiecznej, historii kultury XIX wieku, metodologii badań zabytków architektury, kształcenia konserwatorów, międzynarodowej strategii ochrony dóbr kult oraz problemów teoretycznych ochrony i konserwacji dziedzictwa kultury. Od 1991 roku prof. Andrzej Tomaszewski był bliskim współpracownikiem Międzynarodowego Centrum Kultury, wieloletnim członkiem Rady Programowej MCK, a od 2001 roku wykładowcą Akademii Dziedzictwa.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko