Oświadczenie SWS w sprawie zwolnień dziennikarzy w Rzeczpospolitej

0
151

Warszawa, 5 listopada 2012 r. O Ś W I A D C Z E N I E   W   S P R A W I E


Z W O L N I E Ń   W   R Z E C Z P O S P O L I T E JZwolnienie czterech redaktorów „Rzeczpospolitej” za opublikowanie artykułu o śladach trotylu na wraku prezydenckiego samolotu może wywołać efekt zastraszenia dziennikarzy w wydawnictwie Presspublica, a także w innych polskich mediach, co jest zagrożeniem wolności słowa.


Odpowiedzialność za słowo jest oczywiście nieodzowną częścią wolności słowa. Każdy dziennikarz i każdy redaktor naczelny musi się z tym liczyć. Można mieć wątpliwości co do rzetelności dziennikarskiej autora artykułu, a także co decyzji redaktora naczelnego o jego publikacji. Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Presspublica nie wyjaśnia jednak, jaki związek z publikacją artykułu „Trotyl na wraku Tupolewa” mieli zwolnieni z pracy kierownik działu krajowego i zastępca redaktora naczelnego. Ich odpowiedzialność za „kulisy powstawania tekstu” może być kwestionowana. 


Metoda zwalniania „od góry do dołu”, co do której właściciel Presspubliki, Grzegorz Hajdarowicz zadeklarował że „od dzisiaj tak będzie zawsze”, to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, sprzecznej z podstawami demokracji. Budzi to nasz niepokój.Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowatel. (22) 405-66-30
e-mail:sws@sws.org.pl
www.sws.org.pl
biuro czynne: poniedziałek 11.00-16.00
                     piątek 10.00-14.00
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko