Piastowski konkurs poetycki

0
111

       

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka “Biesiada” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

 

*

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 5 września 2012 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Uwaga!

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.

Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.

 

*

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

 

*

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

*

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 

I – 800 zł

II – 600 zł

III – 400 zł

4 wyróżnienia po 200 zł

 

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

 

Nagroda nieodebrana przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostaje przeznaczona na cele wyznaczone przez organizatoów konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

 

*

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 20 października 2012 r. (sobota) w godz. 14.30 – 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko