Konkurs poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

0
121


XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki “Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego – do 31 sierpnia 2012


ORGANIZATOR KONKURSU: Samorzadowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

ul.Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w trzech czytelnych egzemplarzach.

2. Jury, powołane przez organizatora będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były pulikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.

3. Tematyka dowolna.

4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.08.2012 r. ( liczy się data stempla pocztowego).

5. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek konkurs poetycki.

6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach pokonkursowych i reklamie konkursu. 

7. Nagrody:

* Nagroda Główna – 1.500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek – Jerzego Hardie – Douglasa: 1000 zł.
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego – Krzysztofa Lisa: 1000 zł.
* Poeta Regionu – 500 zł. Nagroda Posła na Sejm RP – Wiesława Suchowiejko
* Wiersz o Szczecinku – 500 zł. Nagroda Radnego Semiku Województwa Zachodniopomorskiego – Adama Wyszomirskiego.
* 3 nominacje do Nagrody Głównej: po 500 zł.
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu – po 100 zł.

Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej – 11 listopada 2012 r.

8. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.

9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2012 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku – tel. 0 94 712-83-02, 
strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy),

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu:

Krystyna Mazur tel. 094 7128302; e-mail: k.mazur@sapik.pl” style=”margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:rgb(123,42,42);text-decoration:none” target=”_blank” title=”Ten zewnętrzny odnośnik otworzy się w nowym oknie”>k.mazur@sapik.pl

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko