VII BRONOWICKI KARNAWAŁ LITERACKI

0
365

          Kolejny Bronowicki Karnawał Literacki, który odbył się w sobotę 18 lutego 2012 r. w Klubie Kultury “Mydlniki“, dla większości poetów był dorocznym spotkaniem z przyjaciółmi, ponad podziałami organizacyjnymi, gdyż tej imprezie patronują dwa stowarzyszenia twórcze: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie i Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Natomiast sprawy finansowe i organizacyjne przypadły w udziale: Radzie i Zarządowi Dzielnicy VI Bronowice oraz Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, a w szczególności gospodarzowi, którym od samego początku jest Klub Kultury “Mydlniki.

Pomysłodawcy Bronowickiego Karnawału Literackiego, do których niewątpliwie należy Maciej Naglicki (poeta, krytyk literacki, Członek Zarządu KOZLP, kierownik Klubu Kultury “Mydlniki“), organizując w 2006 r. pierwszą jego edycję z pewnością nie mieli świadomości, iż bronowicka impreza poetycka tak zelektryzuje środowisko twórcze ( i to nie tylko krakowskie), że z roku na rok będzie się ono wręcz w galopującym tempie rozrastać. Przytoczyć choćby liczby uczestników z 2006 i 2012 roku. W I Karnawale brało udział 55 autorów, w tegorocznym – aż 89. Świadczy to o tym, że artystyczny projekt zyskał stałe miejsce w tradycji kulturowej Krakowa i coroczne spotkania twórców w Klubie Kultury “Mydlniki” są ważnym dla autorów wydarzeniem literackim. Tym bardziej ważnym, iż Karnawałowi cyklicznie towarzyszy wydanie publikacji pod redakcją: Józefa Janczewskiego, Macieja Naglickiego i Ryszarda Żaka.

 We wstępie do almanachu Maciej Naglicki zauważa, że grono poetów i prozaików biorących udział w kolejnych edycjach Karnawału rozrasta się nie tylko dlatego, że dołączają kolejni, którzy posiadają dorobek twórczy, dołączają także debiutujący nastolatkowie:

“Ile było radości z ujrzenia po raz pierwszy swojego literackiego tekstu drukiem. Także satysfakcji, że tekst debiutancki pomieszczony jest obok utworów pisarzy uznanych, nieraz “klasyków”. Ale to przecież założenie Organizatorów realizowane od początku. Dyskurs debiutu, początków z doświadczeniem.” (.) “Odnotują w biografiach swój debiut nawet nastolatkowie. Zatem rozpiętość pokoleniowa jest ogromna – od pradziadków po prawnuków – rzec można”

        W dalszej części wstępu, w pięknym wspomnieniu o poetce Annie Kajtochowej, która miała wyjątkowy dar do odkrywania młodych talentów, wyjątkową cierpliwość do nich i wyrozumiałość, a towarzyszyła Karnawałowi od początku powstania, Maciej Naglicki pisze o tym, że tegoroczna edycja Karnawału została właśnie Jej zadedykowana:

“Ania z pewnością kontenta będzie, że właśnie poezją, właśnie przyjaznym spotkaniem hołd Jej składamy”.

    Karnawał otworzył dr Jacek Kajtoch (redaktor, krytyk literacki, wykładowca literatury współczesnej), który mówił o potrzebie więzi międzypokoleniowych, o roli Karnawału i coraz powszechniejszej alienacji, podkreślając wielką rolę literatury w jej przezwyciężaniu. Imprezę prowadzili wspólnie z estrady (co staje się kolejną tradycją) Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki. Kolejne rundy poezji czytanej przez autorów przeplatały się z poezją śpiewaną. Niezwykłą oprawę muzyczną wieczoru stworzyło 5 wokalistek należących do Niezależnej Grupy Teatralnej “Porfirion, której cechą charakterystyczną są czarne stroje ze scenicznymi kolorowymi dodatkami. Zespół istnieje od września 2000 r. i ma w repertuarze ponad 40 piosenek z muzyką skomponowaną przez Grażynę Łapuszek, najczęściej do wierszy krakowskich poetów.

         Warto jeszcze zaznaczyć, iż w VII edycji Bronowickiego Karnawału, wzięło udział 26 członków Krakowskiego Oddziału ZLP i kilku poetów zrzeszonych w innych Oddziałach (Kazimierz Burnat – Oddział Dolnośląski i Zbigniew Gordziej – Oddział Poznański). Impreza bronowicka ma zatem już zasięg ogólnopolski.

Magdalena Węgrzynowicz- Plichta

                                                        

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko