Nagroda Instytutu Cervantesa w Polsce

0
121

1. Instytut Cervantesa w Krakowie ogłasza Dziewiątą Edycję Nagrody INSTYTUTU CERVANTESA W POLSCE za Tłumaczenie Literackie skierowaną do tłumaczy z dowolnego z urzędowych języków Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych na język polski.


2.
Do Nagrody pretendować mogą tłumaczenia prozy, poezji, sztuk teatralnychesejów wydane w roku 2011 przez polskie wydawnictwa i nadal będące w sprzedaży, z wyjątkiem wznowień. Przy ocenie dzieła brana będzie pod uwagę jedynie jakość pracy tłumaczeniowej.


3.
Kandydatury do Nagrody mogą być przedstawiane przez:
         a. wydawnictwa, które wydały owe tłumaczenia,
         b. samych tłumaczy wydanych dzieł,
         c. wydziały szkół wyższych,
         d. członków jury Nagrody.

4. Kandydatury winny być nadesłane do dnia 27-ego lutego 2012 roku, na adres Instytutu Cervantesa w Krakowie (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków) wrazkrótkim uzasadnieniem i sześcioma egzemplarzami książki. Prosimy również o uprzednie zgłoszenie kandydatur na adres e-mail cracovia@cervantes.pl (temat wiadomości: premio de traducción 2011).


5.
Nagroda w wysokości 2.000 Euro może zostać przyznana jednemu lub kilku tłumaczeniom (maksymalnie trzem). Niezależnie od liczby osób nagrodzonych, łączna suma nagrody dla wszystkich nagrodzonych nie może przekroczyć w/w kosztów. W przypadku nagrodzenia więcej niż jednego tłumaczenia lub jeżeli nagrodzone dzieło było tłumaczone przez więcej niż jednego tłumacza, Nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich nagrodzonych.


6.
W skład jury przyznającego Nagrodę wchodzą:

          a. Dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie lub osoba przez niego upoważniona,

          b. przedstawiciel środowiska hispanistów polskich,

          c. przedstawiciel środowiska tłumaczy polskich,

          d. Sekretarz Jury, wskazany przez Dyrektora Instytutu Cervantesa w Krakowie,

          e. laureat Nagrody z poprzedniej edycji.

7. Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się przy okazji Międzynarodowego Dnia KsiążkiKrakowie.


8.
Jury może nie przyznać Nagrody.


9.
Egzemplarze dzieł nienagrodzonych przechodzą na własność Instytutu Cervantesa w Krakowie, który przekaże po jednym egzemplarzu Bibliotekom Instytutów, a pozostałe ewentualnie wykorzysta przy promocji imprez kulturalnych.


10.
Zgłoszenie kandydatury do Nagrody oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków oraz uznanie decyzji jury, którego werdykt jest ostateczny.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko