Irena Kaczmarczyk – Krakowska Książka Miesiąca – Grudzień 2011

0
116

 

Irena Kaczmarczyk

 

Krakowska Książka Miesiąca – Grudzień 2011

 

W Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie12 grudnia 2011 roku została uroczyście wręczona nagroda Wydawnictwu Literackiemu za publikację Dzienników i listów Sławomira Mrożka.


Książka „Lem- Mrożek. Listy 1956- 1978 jest czwartym z kolei tomem, zawierającym korespondencję Mrożka, wydanym przez Wydawnictwo Literackie. Wcześniej zostały opublikowane Listy Mrożka i Jana Błońskiego 1963-1996, Listy Mrożka i Erwina Axena 1965-1996 oraz Listy Mrożka i Adama Tarna 1963- 1975.


Uzasadnienie przyznania prestiżowej Nagrody odczytał krakowski krytyk literacki i publicysta, przewodniczący Jury Jan Pieszczachowicz podkreślając, iż Wydawnictwo Literackie należy do najwybitniejszych polskich wydawnictw współczesnych, osiągających sukcesy, otrzymujących nagrody, wyróżnienia i posiadających bardzo ambitny program. WL nie sugeruje się – powiedział- ekonomicznymi względami; wydaje po prostu ambitną, wartościową literaturę, nie licząc na zysk. Uściślił, iż Wydawnictwo zostało nagrodzone za całą serię wydawniczą dzienników, listów, szczególnie jednak za tę ostatnią „Lem –Mrożek. Listy 1956-1978”.


Jan Pieszczachowicz odczytał dyplom ( jako symboliczny akt) na forum zgromadzonych licznie gości i złożył go na ręce Prezes Zarządu Wydawnictwa Literackiego Anny Zaremby-Michalskiej. Nadmienił, iż fundatorem Nagrody jest gmina Kraków. Podziękował całemu Zarządowi WL za doskonałe opracowanie redakcyjne książki i wnikliwą pracę korektorską.  

Po wręczeniu dyplomu nastąpiła prezentacja fragmentów Listów. Czytała je znakomita aktorka filmowa i teatralna prof. Anna Polony. Były to fragmenty korespondencji z lat 60. , pełne popisów literackich, w których pisarze rozmawiali o czymś tak przyziemnym, jak np. samochody, których byli wielkimi miłośnikami, ale też wymieniali się poglądami na temat własnych dzieł literackich. W arcyciekawej korespondencji aż roiło się od żartów, ironii i gier słownych.

 

O Listach Stanisława Lema i Sławomira Mrożka rozmawiali podczas uroczystości wręczenia nagrody rektor krakowskiej PWST prof. Jacek Popiel i krytyk, historyk literatury Wydziału Polonistyki UJ prof. Jerzy Jastrzębski.

Przypomnieli, iż korespondencja Lema i Mrożka rozpoczęła się w 1956 roku, kiedy Mrożek napisał do starszego od siebie autora o pierwszym tomie jego powieści „Szpital Przemienienia”. Od tej pory komentowanie swoich książek stało się ich zwyczajem. Zaprzyjaźnieni pisarze mieli niekiedy trudności ze zrozumieniem swoich dzieł. Lemowi nie podobało się „Tango” , (twierdził , że w pewnym miejscu jest „pęknięte”) natomiast Mrożek nie zachwycał się, okrzykniętym za genialny, esejem Lema „Summa Technologie”. Nie szczędzili sobie krytycznych uwag, ale pomimo odmiennych osobowości, temperamentów, dwaj wielcy pisarze pozostawali przyjaciółmi. Korespondowali ze sobą często, przy czym Sławomir Mrożek zwykł pisać długie listy, zawsze odczuwając niezwykłą potrzebę kontaktu z krajem.

 

Prof. Jerzy Jastrzębski powiedział też kilka słów na temat znaczącej korespondencji Sławomira Mrożka z Janem Błońskim w latach 1963- 1996, od której zaczęła się seria listów autora „Tanga” (2004r.).  

 

Tom Listów Jana Błońskiego i Sławomira Mrożka jest historią PRL-u widzianego oczyma ludzi, którzy przyglądali się polskiej rzeczywistości spoza granic własnego kraju. Mrożek przebywał wtedy na emigracji a Błoński, jako wykładowca, podróżował między Polską a Francją. Ich osobiste rozważania na temat historii, wolności, środowiska literackiego i własnej twórczości – podkreślał profesor Jastrzębski – są historyczno -literackim dokumentem lat 1963-1996.

 

Spotkanie, zorganizowane przez dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, członka Komisji przyznającej Nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca, pana Janusza Palucha zakończyło się zaproszeniem uczestników na tradycyjną lampkę wina, gdzie można było porozmawiać z laureatami Nagrody jak również z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy licznie przybyli na uroczystość.

 

—————————————————————

 

WYDAWNICTWO LITERACKIE przez pół wieku (założone w 1953 roku) swego istnienia kreuje i promuje najciekawsze zjawiska literackie oraz najwybitniejszych twórców literatury polskiej i obcej. Wśród autorów związanych z oficyną są polscy nobliści Wisława Szymborska i Czesław Miłosz oraz tak znakomite nazwiska, jak: Stanisław Barańczak, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Kott, Stanisław Lem, Ewa Lipska, Jerzy Pilch, Tadeusz Różewicz, Jan Józef Szczepański, Dorota Terakowska, Jan Twardowski, Karol Wojtyła, Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk, Jerzy Sosnowski, Jan Sztaudynger i wielu innych. Od lat kojarzone jest z edycją dzieł krytycznych, literatury pięknej, a w ostatnich latach także pozycji edukacyjnych: słowników, leksykonów, podręczników do nauczania przedmiotów humanistycznych i języków obcych.

Wydawnictwo Literackie to jedna z nielicznych firm, które kontynuują tradycję edytorstwa naukowego. Specjalizuje się w opracowaniach krytycznych klasyki polskiej (m.in. utworów S. Wyspiańskiego. T. Micińskiego, K. Irzykowskiego, J. Kasprowicza, S. Brzozowskiego, W. Gombrowicza, J. Przybosia, T. Peipera); jest jedynym w Polsce wydawcą dzieł Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema oraz Doroty Terakowskiej. Publikuje m.in. książki W. Szymborskiej, Cz. Miłosza, T. Różewicza, J.J. Szczepańskiego, H. Poświatowskiej, E. Lipskiej, J. Twardowskiego, J. Pilcha, P. Szewca, C. Fuentesa, O. Paza, N. Gordimer, B. Okudżawy i innych.

Do grona autorów i współpracowników WL należą najwybitniejsi znawcy literatury, historii, filmu, teatru — m.in. J. Błoński, W. Bolecki, G. Borkowska, P. Czapliński, A. Fiut, A. Garbicz, M. Głowiński, M. Janion, J. Jarzębski, J. Kott, Z. Łapiński, J.M. Małecki, H. Markiewicz, J. Michalik, T. Nyczek, M. Podraza-Kwiatkowska, M. Stala, T. Venclova, T. Walas; tłumacze — S. Barańczak, J.S. Buras, K. Dedecius, M. Łukaszewicz.

 

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przyznawana jest od 1995 r. przez Śródmiejski Ośrodek Kultury. Pracami jury przyznającymi nagrodę od początku kieruje Jan Pieszczachowicz krytyk literacki i redaktor naczelny miesięcznika KRAKÓW. W skład jury w 2007 r. wchodzili: prof. Stanisław Burkot, Stanisław Dziedzic, dr Karolina Grodziska, red. Wacław Krupiński, prof. Adam Małkiewicz, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, prof. Jacek A.Wojciechowski, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska, w 2010 r. dołączył red. Marcin Wilk.

Regulamin Nagrody pozwala uhonorować książki autorów krakowskich lub książki o Krakowie. W szczególnych przypadkach jury może nagradzać też wydawnictwa za wybitne osiągnięcia edytorskie.

                                                                                                          Kraków,13.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko