Nagroda Poetycka Orfeusz

0
154

 

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu
zaprasza wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury i media
o charakterze literackim do zgłaszania książek do


Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego ORFEUSZ
za najlepszy tom roku 2011


pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego
oraz polskiego oddziału Pen Club.


Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej
(Warmia, Mazury i Suwalszczyzna).

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim
przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego
należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2012 r.
na adres sekretarza jury:

Wojciech Kass
Muzeum K. I. Gałczyńskiego
Pranie 1
12-220 Ruciane-Nida
Z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres
i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Urszula Kozioł (przewodnicząca),
Krzysztof Kuczkowski, Ewa Lipska, Jan Stolarczyk.

Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody,
a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo
biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:
– w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
– w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl
Patroni medialni nagrody:
Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Kultura, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, TVP Olsztyn,
Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko